Til innhold

Trafikk og parkering

Slik kommer du deg frem til fots, med bil, og med kollektivtrafikk i Oslo på 17. mai. Vi oppfordrer alle til å benytte offentlig transport til og fra Oslo sentrum på 17. mai.

VIDEO: Hvordan komme deg fra Karl Johan til Aker brygge

Nytt av året er gangbru på Rådhusplassen, benytt den.

Til fots

Ruten barnetoget går, er sperret med gjerder. Publikum kan passere barnetoget på angitte steder, se kart.

Karl Johans gate mellom Kirkegaten og Kongens gate er avstengt for publikum. Dette skyldes byggearbeid som gjør at passasjen for barnetoget blir smal og det er derfor ikke plass til publikum. Kirkegaten vil være sperret med gjerder fra Prinsens gate til Domkirken. For å komme til Karl Johans gate fra Jernbanetorget bør du gå Prinsens gate til Nedre Slottsgate.

Med bil

Kvelden 16. mai settes det opp mange midlertidige trafikkskilt med både parkering forbudt og kjøring forbudt.

På hele barnetogets rute er det parkerings- og kjøreforbud. I tillegg er det kjøring forbudt i gater som krysser traseen der barnetoget går, se kart. I hele Kongens gate vil det være parkering forbudt, og i området rundt Akershus festning vil flere parkeringsplasser kun være tilgjengelig for biler med spesiell tillatelse.

Mellom klokken 09:00 og 10:30 vil omkring 150–200 busser kjøre skoleelever til Akershus festning via Akershusstranda/Skippergata.

For å få til en god avvikling av elevtransporten stenges rampene mot Rådhusgata og Skippergata.

  • I Operatunnelens vest- og østgående løp stenges rampene til Rådhusgata/Skippergata.
  • Det høyre feltet i Operatunnelens vest- og østgående løp vil også være stengt for trafikk i begge retninger før avkjøringsrampene til Rådhusgata og Skippergata.

Se statens veivesens nettside for trafikkmeldinger og mer informasjon     

Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken får omkjøringer på flere buss- og trikkelinjer mellom klokken 08:00 og 17:00. Buss- og trikk blir berørt allerede fra 06:15. Busser og trikker kjører alternative ruter, og det settes opp alternative stoppesteder. Reiseplanleggeren på Ruters nettsider og ruter-appen oppdateres med gjeldende trafikk.

T-banen går som normalt hele 17. mai.

Erfaringsmessig er det svært mange mennesker som benytter Nationalteateret stasjon. Nationalteateret stasjon kan bli stengt ved stor trengsel. Ruter anbefaler reisende å benytte Stortinget, Jernbanetorget eller Grønland stasjon.

Du bør ikke benytte fontenen utenfor Nationalteateret stasjon som møteplass, da plassen i perioder vil være avsperret for opphold, for å kunne holde fri tilgang til og fra stasjonen.

Skal du reise med tog, bør du benytte Jernbanetorget stasjon, eller Nationalteateret stasjon via nedgangen ved Parkveien/Henrik Ibsens gate.

VIDEO: Hvordan komme deg fra Karl Johan til Aker brygge