Til innhold
Startsiden

Tilbakebetaling av eiendomsskatt

Høyesterett har bestemt at eiendomsskatten i Oslo for 2016 ikke ble skrevet ut innen fristen, og har dømt kommunen til å tilbakebetale eiendomsskatten for 2016 til de av deltakerne i gruppesøksmålet som klaget på eiendomsskatten innen fristen. Dette gjelder ca. 1 100 stykker. Kommunen vil nå tilbakebetale eiendomsskatten til disse så snart som praktisk mulig, med renter etter gjeldende satser. 

Tilbakebetaler til alle

Byrådet vil fremme en sak om tilbakebetaling av eiendomsskatten for 2016 for bystyret. I tillegg vil byrådet også foreslå at eiendomsskattevedtakene for 2017 rettes, slik at skattyterne får tilbakebetalt differansen mellom to og tre promille i skattesats. Det første bystyremøtet det kan være aktuelt å behandle saken på er 4. september.

Etter vedtak i bystyret vil kommunen så snart som praktisk mulig betale tilbake eiendomsskatten for 2016, med renter etter gjeldende satser, til alle som betalte eiendomsskatt i Oslo i 2016, samt differansen mellom to og tre promille i skattesats til alle som betalte eiendomsskatt i 2017.

Les pressemelding fra Oslo kommune om eiendomsskatten 2016 

Les pressemelding fra Oslo kommune om retting av eiendomsskatten 2017 

Les mer om dommen