Til innhold
Startsiden

Gravearbeid på Hovedøya, bruk alternativ gangvei

Vi graver ned vann- og kloakkrør på Hovedøya. Store deler av øya er derfor et anleggsområde. Vi ber dere ta hensyn til dette og bruke alternativ gangvei. 

Arbeidet vil bli ferdig i løpet av 2019.