Til innhold
Startsiden

Andre lokaler for småbarnsavdelingene fra høsten

På grunn av rehabilitering i barnehagens lokaler vil oppstarten høsten 2019 for våre småbarnsavdelinger være i Haraløkka barnehage på Bøler.

Rehabilitering er estimert til 10 uker.