Ved styrtregn og oversvømmelser

  • Rens rister og sluk for kvist og kvast
  • Ser du problemer med veisluk i veien kan det meldes på bymelding.no
  • Om det er fare for oversvømmelse i kjelleren, flytt unna ting
  • Forsikringsselskapet er de som hjelper deg når du er rammet
  • Følg med på hvor vannet renner. Som huseier har du et ansvar for å sikre eiendommen mot oversvømmelser og gjøre det du kan for å begrense skadene
  • Om du får avløpsvann opp av sluk eller toalett kan Vann- og avløpsetaten kontaktes på tlf. 23 44 00 00/23 44 09 00 (døgnbemannet)
  • Etter ekstremt mye regn frarådes bading i fjorden de neste 24 timene

Her er oversikt over hvor du kan melde om ulike oversvømmelser

Her kan du lese mer om hvorfor gatene blir fulle av regnvann