Nyttig å vite om vannsparing

For å unngå vannmangel må vi bruke mindre vann. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om situasjonen, hva du kan gjøre og hva kommunen gjør.

Er det restriksjoner på vannforbruket i Oslo nå?

Svar: Nei. Det er ingen restriksjoner på bruk av vann, kun en sterk oppfordring. Restriksjoner kan derimot bli innført dersom situasjonen forverrer seg. Dersom alle er flinke til å spare på vannet, kan vi unngå dette.

Hva gjør kommunen selv?

Bymiljøetaten reduserer vasking av gater. Vårrengjøringen ble gjort ferdig i løpet av mai, og denne er svært viktig for folkehelsen da man fjerner svevestøv fra vinteren og får bedre luft. Fremover vil gater som Karl Johans gate vaskes sjeldnere. Fontener som ikke allerede var fylt opp blir stående tomme. Enkelte fontener sirkulerer det samme vannet, og derfor vil du se noen fontener med vann i Oslo.

Gravferdsetaten dropper vanning av plen og reduserer vanning av beplantning. Ruter reduserer utvendig vask av sine busser.

Sparing i sommermånedene

 • La være å vanne plenen. Plenen klarer seg uten å få vann.
 • Vær restriktiv med vanning av blomster og beplantning. Bruk en kanne istedenfor hageslange.
 • Det lille ekstra? Sett ut en kanne eller bøtte, og samle opp regnvann til vanning senere.
 • Sett en bøtte i dusjen, og mens du venter på at vannet skal bli varmt, har du samlet opp vann til andre formål.

Hva kan du gjøre for å bidra?

 • Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.
 • Ikke la krana renne mens du pusser tennene.
 • Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
 • Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
 • Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.
 • Vær bevisst på å ikke sløse når du bruker vann.
 • Vaske bilen mindre.

Hvorfor anbefaler Oslo kommune å spare på vannet nå?

Svar: Oslo har en sårbar vannforsyning med lite kilder til å være en så stor by. Vi har lave nivåer i våre drikkevannsmagasiner i dag, og beholdningen synker. Normalt i uke 16 har vi 88 % magasinfylling. Nå ligger vi på 69 %. Det er alvorlig, men ikke kritisk. Det kan bli kritisk på sikt hvis vi ikke får mer nedbør i tiden fremover. Derfor er det viktig å spare så mye vi kan, slik at vi kanskje ikke trenger å innføre mer inngripende tiltak for samfunnet og for folk.

Hvordan har dere informert byens innbyggere?

Svar: Den 2. mai sendte vi ut en SMS til hele Oslos befolkning med informasjon om situasjonen og oppfordring til å spare på vann. Allerede i januar gikk vi ut med en oppfordring via media til byens innbyggere om å være nøkterne med vannforbruken. Vi har gjennom mediene og sosiale medier gjentatt budskapet gjennom vinteren og våren. I tillegg har hatt god dekning i rikspressen og lokalpressen i ukene før og etter påske.

Kommer dere til å gå ut med nye oppfordringer til publikum?

Svar: Vi har trappet opp vår kommunikasjon om vannsparing den siste tiden. Dette vil vi opprettholde fremover. Vi vurderer også fortløpende kommunikasjonen vår mot befolkningen på basis av magasinfyllingen og tiltaksnivåer.

Hvilke tiltak er satt i gang?

Svar: Vannmangel skjer ikke akutt, men over tid. Når vannmagasinene kommer under en viss grense, setter vi inn tiltak. Vi er nå på tiltaksnivå 1, som blant annet innebærer oppfordringer til innbyggerne om å spare på vannet. I tillegg får vi tilførsel av vann fra nabokommuner, samt at vi har strupet vannføringen i Akerselva, som starter ved drikkevannskilden, Maridalsvannet.

Hvilke andre tiltak kan bli aktuelle?

Svar: Dersom vi krysser neste nivå, vil vi måtte sette inn ytterligere tiltak. På tiltaksnivå 2 vil det kunne bli restriksjoner på vanning av hage og grøntområder, bilvask og bruk av fontener eksempelvis. Vannføringen i Akerselva vil reduseres ned til 750 liter pr. sekund, mot normalt 1500 l/s på denne årstiden. Vi er avhengige av nedbør for ikke å komme dit. Det går nok uansett til utpå sensommeren før neste tiltaksnivå kommer, utfra de vannmengdene vi har i dag.

Hvor lenge vil sparetiltakene vare, hvis de kommer?

Svar: Dette avhenger først og fremst av hvor mye nedbør vi får fremover, og av hvor flinke vi er til å spare på vannet. Dersom alle 700 000 innbyggere i Oslo kan dusje litt kortere, slå av rennende vann når vi pusser tenner, kjøre fulle vaske- og oppvaskmaskiner og bruke den lille knappen ved toalettspyling, så betyr dette mye i den store sammenhengen.

Kan vi komme i akutt vannmangel?

Svar: Fortsetter utviklingen med lite nedbør kan vi i verste fall bli tomme for vann våren 2023. Sannsynligheten for dette er liten, men det er viktig å forberede seg på det og gjøre tiltak for å spare på vannet.

Hvorfor er vannmagasinene på et lavt nivå?

Svar: Det er to hovedårsaker til det. Oslos vannforsyning kommer hovedsakelig fra Maridalsvannet og tilknyttede elver og innsjøer i marka. Lite nedbør over lang tid, og nødvendig nedtapping for rehabilitering, har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder enn vanlig. I tillegg er Gjerdingen, et stort vann i Maridalsvassdraget som står for hele 15 % av magasinfyllingen, nedtappet på grunn av damrehabilitering.

Hva er grunnen til at Gjerdingen er tappet ned?

Svar: Gjerdingen er tappet ned for å rehabilitere damanlegget. Dette er lovpålagt arbeid som er planlagt i lang tid. I verste fall kan mangel på rehabilitering føre til dambrudd og fare for liv og helse. Vannivået kan ikke tilbakeføres før arbeidet er fullført. Med normal nedbørtilførsel vil det ta 1,5 år å fylle opp Gjerdingen igjen.

Burde ikke Oslos lekkasjer fikses før vi oppfordrer til vannsparing?

Svar: Vi kommer aldri ned på null lekkasjer. I store byer som Oslo er det mye som påvirker vannledningene i tillegg til alder. Mye av ledningsnettet ligger under gatenivå, og biltrafikk er med og påvirker. Tele, frost og tining påvirker, og vi merker særlig mye lekkasjer når telen går om våren. Fornying av ledningsnettet er et omfattende arbeid som pågår kontinuerlig - ofte i sammenheng med byutviklingen. Målet er å fornye 1,2 prosent hvert eneste år.

Hvor mye vann bruker en person i Oslo daglig?

Svar: Vann er vårt viktigste næringsmiddel og noe alle mennesker trenger mye av hver eneste dag. Osloborgerne bruker ca. 160 liter pr. person pr. døgn til blant annet personlig hygiene (dusj, vask, tannpuss), toalettspyling, klesvask, oppvask, til matlaging og drikke. Vann er sammen med strøm selve grunnmuren i ethvert samfunn. Uten det stopper alt annet.