Når det nærmer seg tid for å skifte ut vannmåler, vil alle berørte abonnenter motta en SMS fra Vann- og avløpsetaten (VAV).

VAV har inngått samarbeid med Assemblin AS Ski, som er ansvarlig for arbeidene med bytte av vannmålere. 

For å gi rørlegger tilgang til vannmåleren i hus/bygget, er det viktig at det er en person til stede når arbeidet skal utføres. 

Etter at din gamle måler er byttet til fjernavlest vannmåler, er det ikke lenger nødvendig å sende inn manuell avlesning av måleren.
Den vil likevel bli avregnet én gang i året ved årsoppgjøret, slik som i dag.

Dersom Assemblin av tekniske eller byggmessige årsaker ikke får byttet vannmåler, vil du motta et krav om utbedring i etterkant.
I henhold til Sanitærreglementet for Oslo, er abonnenten selv ansvarlig for at bytte av vannmåler lar seg gjøre i sitt hus/bygning.

Informasjon om de nye vannmålerne

De nye vannmålerne er kjøpt inn fra Øwre-Johnsen AS, og er av typen Apator Ultrimis. De skal sende vannforbruksdata automatisk til kommunen.
Målerne er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.
Mer informasjon om måleren finner du i databladet.

Spørsmål om skifte av vannmåler eller avtale med rørlegger

Har du spørsmål om skifte av vannmåleren, kontakt oss gjerne på
e-post postmottak@vav.oslo.kommune.no 
Har du spørsmål om avtalen med rørleggeren, kan du ta direkte kontakt med Assemblin Ski på e-post ronny.finstad@assemblin.no eller
telefon 46 43 07 19.