Spørsmål og svar om vannsparing

For å unngå vannmangel, ber Vann- og avløpsetaten folk i Oslo om å være nøkterne med vannbruken. Her finner du svar på vanlige spørsmål om situasjonen, hva du kan gjøre og hva kommunen gjør.

Er det restriksjoner på vannforbruket i Oslo nå?

Svar: Nei, det er kun en anbefaling om å spare på vannet. Om vi klarer å spare på vannet, kan vi forhåpentligvis klare oss uten restriksjoner.

Dette kan du gjøre for å bidra:

  • Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.
  • Ikke la krana renne mens du pusser tennene.
  • Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
  • Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
  • Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.
  • Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt.
  • Ikke vann gressplenen. Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett.
  • Bruk kanne når du skal vanne blomster og busker i hagen.
  • Unngå å vaske bilen ofte.

Hvorfor anbefaler Oslo kommune å spare på vannet nå?

Svar: Oslo har en sårbar vannforsyning med lite kilder til å være en så stor by. Vi har lave nivåer i våre drikkevannsmagasiner i dag, og beholdningen synker. Normalt i uke 16 har vi 88 % magasinfylling. Nå ligger vi på 66 %. Det er alvorlig, men ikke kritisk. Det kan bli kritisk på sikt hvis vi ikke får mer nedbør i tiden fremover. Derfor er det viktig å spare så mye vi kan, slik at vi kanskje ikke trenger å innføre mer inngripende tiltak for samfunnet og for folk.

Hvordan har dere informert byens innbyggere?

Svar: Vi gikk i januar ut med en oppfordring via media til byens innbyggere om å være forsiktige med vannforbruket. Vi har gjennom vanlige media og sosiale media gjentatt budskapet gjennom vinteren og våren. Den 2. mai sendte vi ut SMS til byens innbyggere.

Kommer dere til å gå ut med nye oppfordringer til publikum?

Svar: Vi kommer til å trappe opp vår kommunikasjon rundt fornuftig vannforbruk i tiden som kommer. Vi vil også fortløpende vurdere neste oppfordring til befolkningen på basis av magasinfyllingen og tiltaksnivåer.

Hvilke tiltak er satt i gang?

Svar: Vannmangel skjer ikke akutt, men over tid. Når vannmagasinene kommer under en viss grense, setter vi i gang tiltak. Vi er nå på tiltaksnivå 1, som blant annet innebærer oppfordringer til innbyggerne om å spare på vannet. I tillegg har vi satt i gang tilførsel av vann fra nabokommuner, samt lavere vannføring i Akerselva, som starter der drikkevannskilden Maridalsvannet er.

Kommunen har også redusert eget vannforbruk. Vi bruker mye mindre vann enn normalt i vårrengjøringen av gater og fortau. Vi dropper den daglige spylingen av Karl Johansgate. Vi vasker ikke bussene så ofte som vi pleier og vi lar flere av byens fontener stå tørre. Vi vanner kun krigsgraver, æreslunden på Vår Frelsers gravlund og fellesbed på gravplasser hvor sommerblomster allerede er plantet.

Hvilke andre tiltak kan bli aktuelle?

Svar: Dersom vi krysser neste nivå, vil vi måtte sette i verk ytterligere tiltak. På tiltaksnivå 2 vil det kunne bli restriksjoner på vanning av hage og grøntområder, bilvask og bruk av fontener eksempelvis. Vannføringen i Akerselva vil reduseres ned til 750 liter pr. sekund, mot normalt 1500 l/s på denne årstiden. Vi er avhengige av nedbør for ikke å komme dit. Det går nok uansett til utpå sensommeren før neste tiltaksnivå kommer, utfra de vannmengdene vi har i dag.

Hvor lenge vil sparetiltakene vare, hvis de kommer?

Svar: Dette avhenger først og fremst av hvor mye nedbør vi får fremover, og av hvor flinke vi er til å spare på vannet. Dersom alle 700 000 innbyggere i Oslo kan dusje litt kortere, slå av rennende vann når vi pusser tenner, kjøre fulle vaske- og oppvaskmaskiner og bruke den lille knappen ved toalettspyling, så betyr dette mye i den store sammenhengen.

Kan vi komme i akutt vannmangel?

Svar: Fortsetter utviklingen med lite nedbør kan vi i verste fall bli tomme for vann våren 2023. Den sannsynligheten er liten, men det er viktig å forberede seg på det og gjøre tiltak for å spare på vannet.

Hvorfor er vannmagasinene på et lavt nivå?

Svar: Det er to hovedårsaker til det. Oslos vannforsyning kommer hovedsakelig fra Maridalsvannet og tilknyttede elver og innsjøer i marka. Lite nedbør over lang tid, og nødvendig nedtapping for rehabilitering, har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder enn vanlig. I tillegg er Gjerdingen, et stort vann i Maridalsvassdraget som står for hele 15 % av magasinfyllingen, nedtappet på grunn av damrehabilitrering.

Hva er grunnen til at Gjerdingen er tappet ned?

Svar: Gjerdingen er tappet ned for å rehabilitere damanlegget. Dette er lovpålagt arbeid som er planlagt i lang tid. I verste fall kan mangel på rehabilitering føre til dambrudd og fare for liv og helse. Vannivået kan ikke tilbakeføres før arbeidet er fullført. Med normal nedbørtilførsel vil det ta 1,5 år å fylle opp Gjerdingen igjen.

Oslo har et stort vanntap som følge av vannlekkasjer. Bør ikke dette fikses før dere oppfordrer til vannsparing?

Svar: Vi kommer aldri ned på null lekkasjer. I store byer som Oslo er det mye som påvirker vannledningene i tillegg til alder. Mye av ledningsnettet ligger under gatenivå, og biltrafikk er med og påvirker. Tele, frost og tining påvirker, og vi merker særlig mye lekkasjer når telen går om våren. Fornying av ledningsnettet er et omfattende arbeid som pågår kontinuerlig - ofte i sammenheng med byutviklingen. Målet er å fornye 1,2 prosent hvert eneste år.

Hvor mye vann bruker en person i Oslo daglig?

Svar: Vann er vårt viktigste næringsmiddel og noe alle mennesker trenger mye av hver eneste dag. Osloborgerne bruker ca. 160 liter pr. person pr. døgn til blant annet personlig hygiene (dusj, vask, tannpuss), toalettspyling, klesvask, oppvask, til matlaging og drikke. Og vann er sammen med strøm selve grunnmuren i ethvert samfunn. Uten det stopper alt annet.

Se også: Nå må vi spare på vannet