Til innhold

Skjema og veiledere

Onsdag 27. februar kl. 13.00 – 15.30 inviterer vi til dialogmøte om boring av energibrønner. Klikk på lenken for å melde deg på. 

På denne siden finner du både skjema for utskrift og elektroniske skjema. Hvis du har brannmur og andre sikkerhetsinnstillinger på din pc, må du godkjenne tilgangen til våre interaktive skjemaer.

Henvendelser om vann, avløp, klager, kompensasjon, varsling eller service

Skjemaet skal brukes til henvendelser om vannforsyning, avløpsrelaterte hendelser, service, klager, kompensasjon eller varsling.

Skjema for henvendelser om vann og avløp.

Tilknytningsgebyr

Vannmåler

Her finner du mer informasjon om hvordan du bestiller, registrerer og monterer vannmåler. 

Forhåndsuttalelse og byggesak

Arbeider på vann- og avløpsnettet

Her finner du skjema for å bestille arbeider/vannavslag hos Vann- og avløpsetaten. For å kunne sende inn skjemaet må du på forhånd ha tatt kontakt med Vann- og avløpsetaten mellom klokken 07:30 - 14:00 og avtalt tidspunkt for arbeidet. Skjemaet må sendes inn innen klokken 10:00, to virkedager før arbeidet skal utføres. 

Dersom du skal utføre arbeider utenom ordinær arbeidstid (klokken 07:00-14:00) vil du bli fakturert. Skjemaet gjelder som rekvisisjon når det er ferdig utfylt og sendt inn.

For å bestille vannavslag, ring: 479 09 817 
For å bestille arbeider, ring: 476 55 869
For kumarbeider på vannledning: 908 33 631

Private avløpsanlegg

Tinglysning

Oljetanker

Oljeutskilleranlegg

Fettutskiller

Overvann

Kapasitetsberegning og tappetester

Trykkreduksjonsventil og tilbakestrømningsbeskyttelse

Planer for vann og avløp