Regulering av vannstanden i Østensjøvannet

I forbindelse med inspeksjon av en bekketunnel i uke 2, vil vannstanden i Østensjøvannet tappes ned ca. 30 cm. Dette gjøres av hensyn til sikkerheten for de som skal jobbe i tunnelen.

Nedtappingen startet torsdag 6. januar.

Det vil bli noe trafikk i nordenden av vannet i forbindelse med arbeidene.