Til innhold

Regler for datovanning og vannsparetips

Vann- og avløpsetaten har iverksatt kokeanbefaling for beboere og virksomheter i et område vest for Mosseveien fra og med Kongshavn og sydover ned til og med Ulvøya, samt øyene Bleikøya, Sjursøya, Ulvøya, Ormøya, Malmøya og Malmøykalven.
Anbefalingen gjelder inntil vi gir ny beskjed. 
Klikk på overskriften for å lese mer og se kart over berørt område.

For å sikre oss en stabil vannforsyning til Oslos innbyggere og næringsliv, har vi

 • Redusert vannføringen i Akerselva til 750 liter per sekund. Vanlig minstevannføring på sommeren er 1500 liter per sekund.
 • Innført datovanning med tidsbegrensning (innført 28.juni 2018)

Når kan du vanne? 

 • Husstander med adresser som har oddetallsnummer (for eksempel 1-3-5 osv.) kan vanne på oddetallsdatoer mellom klokken 21:00 og 23:00.
 • Husstander med adresser som har partallsnummer (for eksempel 2-4-6 osv.) kan vanne på partallsdatoer mellom klokken 21:00 og 23:00.

Det betyr at du har mulighet til å vanne med spreder eller vannslange annenhver dag. Du kan fremdeles vanne med vannkanne til alle tider. 

Hvordan kan du spare vann?

 • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.
 • Vanning med kanne er tillatt. Prioriter vanning av blomster og busker framfor plen, og vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet.
 • Dryppvanning/svetteslange omfattes også av datovanningen.
 • Vent med å klippe gresset eller juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler gresset sol og tørke bedre og blir ikke så fort tørt/brunt.
 • Pass på at utendørskraner ikke lekker.
 • Spar på vannet – ikke la vann renne unødvendig.
 • Vent med vask av bil, hus, terrasser og lignende til datovanningen er opphevet.

Virksomheter, parkanlegg, borettslag og lignende

For virksomheter, parkanlegg og lignende skal vanning med spreder og vannslange begrenses til maksimalt to timer annenhver dag, valgfri tid på døgnet.

Ny vannforsyning i 2028

Oslo kommune jobber med en ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Når den er etablert, etter planen i 2028, vil den gi oss en stabil, robust og sikker vannforsyning, også i en tørr periode.
Les mer om ny vannforsyning her. www.oslo.kommune.no/ny-vannforsyning