Til innhold

Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Har du vannmåler skal du gi en årlig tilbakemelding om målerstand.

Slik leser du av vannmåleren

Hovedavlesning gjennomføres på høsten hvert år. 

Les av forbruket ditt på vannmåleren, logg inn og registrer.

  • Det er kun tilgang til å registrere målerstand fra vannmåler på våre nettsider under hovedavlesningsperioden.
  • Du mottar ett avlesningskort per vannmåler. Alle som har mottatt kort for kontroll- og hovedavlesning av vannmålere vil under hovedavlesningsperioden kunne legge inn målerstand på våre nettsider.
  • De fleste målerne som finnes i Oslo har fem eller seks sifre. Du skal kun ta med sifrene før et eventuelt komma.  

Abonnere på varsling om vannmåleravlesing.

Kontroll av vannmålere

Vi fører tilsyn med alle vannmålerinstallasjoner, og sørger for å gjennomføre kontroll- og hovedavlesninger. Dette kan skje uanmeldt. 

Kontrollene gjennomføres for å kvalitetssikre gebyrgrunnlaget for deg. Vi vurderer vannmålerdimensjon på eksisterende vannanlegg på eiendommen i forhold til faktisk vannforbruk. Ansvarsområdet omfatter også bygge- og brakkevannsmålere.

Skifte ut vannmålere

Vannmålere skal skiftes ut jevnlig. Du vil få beskjed fra oss når det er tid for å skifte måleren.