Vann og avløp

Mulighet for brunt vann

På grunn av høyt vannforbruk startet Vann- og avløpsetaten fredag 29. mai opp reserveanlegget for å øke produksjonen av drikkevann. Dette vil vedvare en periode fremover.
I forbindelse med dette kan det bli noe endret farge på drikkevannet i Oslo. Vannet kan brukes som normalt.