Meld inn forslag - vann og avløp

Forslag til forskning- og utviklingsprosjekter

Vann- og avløpsetaten ønsker å bringe gode idéer til våre fagfolk som daglig jobber tett på våre utfordringer. Vi oppfordrer derfor å sende inn forslag til problemstillinger og prosjekter til oss. Det er viktig at det kommer tydelig frem i prosjektdetaljene hva Vann- og avløpsetaten skal bidra med.

Vi prioriterer prosjekter som:

 • er innenfor våre satsningsområder
 • har tydelige mål
 • har roller og ansvar tydelig definert
 • fremmer kostnadseffektive løsninger
 • ivaretar gjeldende sikkerhetsregime
 • leder til nyttig innovasjon og kompetanseheving for VAV

Søknadsfrist

For at vi skal kunne behandle prosjektforslagene, krever vi at vi mottar disse senest tre måneder før eventuelle eksterne søknadsfrister. Vi ønsker også å ha en påvirkningsmulighet i prosjektene vi vurderer.

Slik melder du inn forslag

 1. 1Dette må du ha med i forslaget

  Utfylt mal må være med i forslaget

 2. 2Last ned mal for innmelding
 3. 3Send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema sendes til Vann- og avløpsetaten.
  E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no