Ekstra gatevask i indre by

Bymiljøetaten vil i tidsrommet 26. september til 27. oktober foreta en ekstra gatevask i Oslo sentrum og sentrumsnære bydeler. Målet er å oppnå bedre luftkvalitet utover høsten og vinteren.

Den ekstra gatevasken skjer i samråd med Vann- og avløpsetaten. Det er fortsatt en situasjon med lavere vannstand enn normalt i vannmagasinene, men den helsemessige gevinsten av den ekstra gatevasken veier tungt.

- Med den tørre våren og sommeren vi har vært gjennom, sier det seg selv at blir liggende mye støv i gater og plasser som må spyles bort, til tross for enkelte styrtregn. Vi støtter Bymiljøetaten i at dette er et viktig tiltak for luftkvaliteten og folkehelsen, sier Frode Hult seksjonsleder i Vann – og avløpsetaten.

- På sikt ønsker vi å begrense bruken av drikkevann til gatevask. Vi jobber derfor med en plan for etablering av råvannsuttak rundt om i byen som Bymiljøetaten vil kunne benytte seg av, sier Hult.

Pressekontakt Vann- og avløpsetaten: Simen Strand Jørgensen tlf 995 64 414