Vannkvaliteten på vei tilbake mot det normale

Leveringssituasjonen for karbondioksid er nå tilfredsstillende og reserveanlegget kan kobles ut. Dette vil endre drikkevannets fysiske-kjemiske egenskaper tilbake til det normale. Utkoblingen av reserveanlegget samt utskifting av vannet i distribusjonssystemet vil skje gradvis, over en uke. Vannets fysiske-kjemiske egenskaper vil derfor endres gradvis. Utkoblingen starter mandag 23. juli.

Dette fører til følgende endringer av drikkevannets fysisk-kjemiske egenskaper:

  • Lavere fargetall
  • Økning i pH-verdi
  • Redusert klordose

Det er trygt å drikke vannet under denne perioden.

Alkaliteten økes gradvis fra <0,5 mmol/l. til 0,6 mmol/l 
Kalsiuminnholdet økes gradvis fra < 13 mg Ca/l til 15-16 mg Ca/l 
Konduktiviteten økes gradvis fra < 8,5 mS/m. til 10 mS/m 

 

Her finner du mer informasjon Oslovannets fysisk-kjemiske egenskaper.