Finn kommunale vann- og avløpsledninger

Alle som skal grave i grunnen må skaffe seg oversikt over hvor vann- og avløpsledninger går. Se oversikt over kommunale vann- og avløpsledninger, se regler og avstandskrav eller bestill gratis påvisning.

Finn kommunale vann- og avløpsledninger

Se oversikt over vann- og avløpsledninger på Underoslo.no 
(gjelder ikke for privatpersoner)

Er du usikker på plassering av kommunale vann- og avløpsledninger, kan du bestille gratis påvisning fra Vann- og avløpsetaten. Se nedenfor.

Regler og avstandskrav

Selv om vi påviser ledninger, så gjelder følgende avstandskrav. Skal du grave nærmere enn avstandskravet må du innhente tillatelse fra Vann- og avløpsetaten.

Avstandskrav til Vann- og avløpsetatens ledninger
LedningMinste avstandskrav
(i meter fra ytterkant av VAVs ledningsnett)
AF/SP/OV 2
AF/SP/OV 800mm +5
VL 2
VL 400mm +5
Tunneler25


Regler ved graving:

 • Graving med maskin skjer på gravefirmaets/entreprenørens eget ansvar
 • Ved graving dypere enn kommunale hovedledninger, ved spunting og ved all sprenging skal det tas kontakt med Vann- og avløpsetaten for nærmere avtale 
 • Ved spunting parallelt med hovedledning skal det være undersøkt om det finnes stikkledninger
 • Gravfirma/entreprenør må selv anslå ledningens dybde ut i fra koter oppgitt på kartet
 • Byggekraner, materiallager, brakker, m.v. må ikke plasseres over eller inntil hovedledninger uten skriftlig samtykke fra Vann- og avløpsetaten. 
 • Gravefirma/entreprenøren er ansvarlig for eventuell skade på hovedledninger som følge av utglidninger av grunnen.

Se oversikt over normer og forskrifter for arbeid på kommunal grunn

Slik foregår en påvisning

En påvisning betyr at to driftsteknikere kommer fra Vann- og avløpsetaten og viser eller peker hvor vann- og avløpsledninger går. De vil ofte åpne kumlokk for å se hvilken retning ledningene går. Driftsteknikerne vil også spraye eller markere på bakken der hvor ledninger mest sannsynlig ligger.

Påvisningen er gratis.

Bestill påvisning

Vi påviser kun kommunale hovedledninger for vann- og avløp, ikke private stikkledninger. Ønsker du informasjon om de private ledningene kan du bestille situasjonskart ved å sende en e-post til vår kundeseksjon.

Søknaden om påvisning må sendes minst fem virkedager før påvisning skal gjennomføres.

Hvem kan søke?

Både firma og privatpersoner kan søke om påvisning av ledninger.

Søknaden må inneholde

 • Hva ønsker du å påvise?
  • Vann- og avløpsledninger
  • Kun avløpsledninger
  • Kun vannledninger
 • Kontaktperson og telefonnummer for å avtale tid
 • Sidnr på ledninger du ønsker påvist (gjelder ikke for privatpersoner)

Send søknaden

Send søknaden på e-post til: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Merk emnefeltet med: Søknad om påvisning VA

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Vann- og avløpsetaten på kunde@vav.oslo.kommune.no eller på telefon 23 44 00 00.