Nominerte kandidater til Oslo miljøpris 2021

Årets frivillig organisasjon

Årets grønne innbygger

 • Anja Mykland
 • Astrid Kjellevoll
 • Aurora Leigh Kobernus
 • Camilla Cahill
 • Fabian Stang
 • Frøydis Strømme Jørve
 • Hans Jørgen Hamre
 • Helge Braaten
 • Inge Grepstad Kristoffersen
 • Jonina Helga Hermannsdottir
 • Marie L. Kleve
 • Marie Thrane
 • Octavio Dominguez Fernandez
 • Ola Elvestuen
 • Oslo-trærne i Nordmarka & ellers andre steder
 • Pia Ve Dahlen
 • Silje Østby Thune
 • Tilla Marie Mangseth

Årets grønne selskap

Gå tilbake til hovedsiden til Oslo miljøpris.