Oslo folkehelsepris

Om prisen

Oslo folkehelsepris deles ut hvert andre år i regi av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

Prisen går til en offentlig virksomhet eller ideell/frivillig organisasjon som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å fremme folkehelsen i Oslo. Enkeltpersoner kan ikke vinne prisen. 

Vinneren mottar et diplom og en pengepremie på 50 000 kroner som skal stimulere til videre arbeid. 

Juryen vil vurdere kandidatene ut i fra om arbeidet:

  • er i tråd med tema for Oslo folkehelsepris 
  • kommer en stor andel av befolkningen til gode
  • er forankret i kommunens planer
  • er basert på godt samarbeid
  • har stor overføringsverdi til andre virksomheter
  • er dokumentert og synliggjort
  • har hatt medvirkning fra Oslos innbyggere 
  • har et element av innovasjon
  • bidrar til å redusere sosial ulikhet

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kriterier må være oppfylt for at forslaget kan komme i betraktning. 

Tidligere vinnere

Klikk her for å se tidligere vinnere av Oslo folkehelsepris.

Kontaktinformasjon

Martine Post
Folkehelsekonsulent
Helseetaten, Oslo kommune
Mobil: 915 31 914 
E-post: folkehelse@hel.oslo.kommune.no