Oslo folkehelsepris

Om prisen

Oslo folkehelsepris deles ut hvert andre år i regi av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

Prisen går til en offentlig virksomhet eller ideell/frivillig organisasjon som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å fremme folkehelsen i Oslo. Enkeltpersoner kan ikke vinne prisen.

Vinneren mottar et diplom og en pengepremie på 50 000 kroner som skal stimulere til videre arbeid.

Juryen vil vurdere kandidatene ut i fra om arbeidet:

  • er i tråd med tema for Oslo folkehelsepris
  • kommer en stor andel av befolkningen til gode
  • er forankret i kommunens planer
  • er basert på godt samarbeid
  • har stor overføringsverdi til andre virksomheter
  • er dokumentert og synliggjort
  • har hatt medvirkning fra Oslos innbyggere
  • har et element av innovasjon
  • bidrar til å redusere sosial ulikhet

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kriterier må være oppfylt for at forslaget kan komme i betraktning.

Kontaktinformasjon

Martine Post
Folkehelsekonsulent
Helseetaten, Oslo kommune
Mobil: 915 31 914
E-post: folkehelse@hel.oslo.kommune.no

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere av Oslo folkehelsepris:

2019 | Deichman Tøyen og Deichman Biblo Tøyen

Tema: «Folkehelsearbeid der folk lever sine liv – Trivsel og trygghet i nærmiljøet»

Nominerte: Bydelsmødre, Deichman Tøyen og Deichman Biblo Tøyen og Voksenenga nærmiljøhage

2016 | Folkehelsesatsningen i Bydel Grorud

Tema: «Folkehelse – vårt felles ansvar»

Nominerte: Havnepromenaden, Oppdag Nabolaget, Folkehelsesatsningen i Bydel Grorud

2015 | FRIGO – Friluftssenteret i Bydel Gamle Oslo

Tema: «Barn og unge i bevegelse»

Nominerte: FRIGO – Friluftssenteret i Bydel Gamle Oslo, Furuset Idrettsforening, Tiurleiken skole – Bydel Grorud, Folkehelseprosjektet i barnehager (delen som går på fysisk aktivitet) – Bydel Grorud

2014 | Mental Helse ungdom Oslo

Tema: «Mestring og trivsel blant byens barn og unge»

Nominerte: Utekontakten – Bydel Nordstrand, Familiehjelperen Oslo, Mental Helse ungdom Oslo

2013 | Fysio- og ergotjenesten for barn og unge i Bydel Grünerløkka

Tema: «Ta sats for byens barn og unge – en folkehelsesatsning i Oslo»

Nominerte: Fysio- og ergotjenesten for barn og unge i Bydel Grünerløkka, Markaskolen, Kampen økologiske barnebondegård

2012 | Bydel Alna

Tema: «Tilrettelegging for en bedre folkehelse»

Nominerte: DNT Oslo og Omegn, Bydel Alna, Undervisningsbygg KF

2011 | LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Tema: «Kunnskap gir helse»

Nominerte: LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring, De naturlige hjelperne ved primærmedisinsk verksted, Stiftelsen Retretten

2010 | 60pluss – Oslo idrettskrets

Tema: «Helse og kosthold»

Nominerte: PIO-ressurssenter for psykisk helse, 60pluss – Oslo idrettskrets, Tannhelsetjenesten Oslo KF

2009 | Folkehelsearbeidet i Bydel Stovner

Tema: «Barn og unge – utjevning av helseforskjeller»

Nominerte: Helseforum for kvinner, Tveita Parsellhage, Folkehelsearbeidet i Bydel Stovner

2008 | InnvaDiab – Universitetet i Oslo og Bydel Søndre Nordstrand

Tema: «Folkehelse i et fargerikt fellesskap»

Nominerte: InnvaDiab – Universitetet i Oslo og Bydel Søndre Nordstrand, Sogn videregående skole, Grünerløkka seniorsenter

2007 | Aktiv på dagtid – Oslo idrettskrets

Tema: «Seminar om folkehelsearbeidet i Oslo»

Nominerte: Aktiv på dagtid – Oslo idrettskrets, Årvoll gård – Bydel Bjerke, 60pluss – Oslo idrettskrets