Kulturprisen i Bydel Ullern

Nominer din kandidat

Frist for å spille inn forslag til kulturprisen for 2020 er 1. mars 2021. Begrunnete forslag sendes Bydel Ullern, postboks 43 Skøyen, 0212 eller til postmottak@bun.oslo.kommune.no

Kriterier for tildeling

Kulturprisen skal gå til noen som profesjonelt, frivillig eller ulønnet driver med kulturell virksomhet, i vid forstand. Dette kan være kunstnere, musikere, vokalister, skuespillere, kulturarbeidere eller idrettsfolk. Prisen kan også deles ut til lag og organisasjoner.

Om prisen

Hvert år deler politikerne i Bydel Ullern ut kulturprisen. Den går til en enkeltperson, organisasjon eller forening som utmerker seg. Kanskje er det hun som alltid organiserer turer for korpset eller foreningen som jobber spesielt med et tema eller en målgruppe.

 Kulturprisen deles ut av bydelsutvalget. Med prisen følger 10 000 kroner.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om kulturprisen sendes til tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no