Tilskudd, legater og stipend

Vedovntilskudd til utskifting av gamle vedovner

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet

Ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, parafinovner og gamle vedovner (eldre enn 1998), forurenser byluften. Derfor gir Klima- og energifondet støtte til utskifting til nye, rentbrennende vedovner. Støttesatsen er 6 000 kroner innenfor Ringvei 3 og 1 500 kroner utenfor Ringvei 3. Tilskuddet begrenses til 50 % av kostnaden.

Kriterier for å søke

 • tiltaket gjelder når et ikke-rentbrennende ildsted, som åpen peis, parafinovn eller gammel vedovn (eldre enn 1998) erstattes med et rentbrennende nytt ildsted
 • du kan ikke fjerne gammel ovn, bestille ny ovn eller på noen annen måte starte med tiltaket før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet
 • ordningen gjelder ikke fritidsboliger
 • vedovner må kjøpes ny i butikk. Det gis ikke tilskudd til vedovner som kjøpes brukt

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til utskifting av gamle vedovner

 • 1Fyll ut søknadsskjemaet
 • 2Legg ved eventuell tilleggsdokumentasjon

  For noen tiltak så trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger og tillegg, det opplyses det om i søknadsdialogen.

 • 3Send inn søknaden og motta kvittering

  Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt for, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknad

  Du får svar innen to uker til Min Side. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

 • 2Ferdigmelding av tiltak

  Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følg linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon. Kontakt oss om du har problemer med å åpne lenken i tilsagnsbrevet.

 • 3Utbetaling av penger

  Etter at ferdigmeldte tiltak er behandlet av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til:

Klima- og energifondet
Rådhuset
0037 Oslo

Klagefristen er tre uker fra du mottar brev om avslag.