Tøybleietilskudd

Kontaktinformasjon

  • Kontaktpunkt
    • Renovasjonsetaten
    • Telefon kontor: 23 48 36 50
    • E-post kontor: postmottak@reg.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Renovasjonsetaten

Telefon: 23 48 36 50
E-post: