Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger

Tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger

Frist for å søke

1. april 2020.

Vi anbefaler eventuelle søkere å vurdere tilskuddsordningen Husbanken har for heis.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune har fått tilført midler og har 5,3 millioner til fordeling. 

Kriterier for å søke

Sameier og borettslag kan søke om tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak. Tiltakene skal bidra til å bedre tilgjengeligheten i fellesarealer, slik at eldre og/eller personer med funksjonsnedsettelse får en bedre og lettere hverdag. 

Sameier og borettslag kan søke om hel eller delvis støtte til dekning av kostnadene til tilgjengelighetstiltak i fellesarealer både inne og ute, som for eksempel:

 • utbedring av inngangsparti
 • heis
 • montering av elektrisk døråpner
 • montering av ekstra håndløper/gelender i trappeoppgang
 • merking av trappetrinn i oppgang eller inngangsparti

Tilskuddets størrelse er avhengig av den årlige bevilgningen. Ved knapphet på midler må søknadene prioriteres ut fra en helhetsvurdering.

Kontaktinformasjon

E-post: boligvirkemidler@vel.oslo.kommune.no

Elisabeth Sommer, telefon 970 54 199
Liselotte Flatabø, telefon 951 19 324

Slik søker du

 • 1Finne frem nødvendige vedlegg
  • Beskrivelse av dagens situasjon
  • Beskrivelse av tiltakene det søkes tilskudd til
  • En enkel skisse eller foto
  • Pristilbud fra utførende firma (kan ettersendes)
 • 2Fyll ut skjemaet elektronisk, skriv det ut og signer
 • 3Send inn søknaden

  Søknaden sendes til Velferdsetaten, Postboks 30 Sentrum, 0101 Oslo.