Tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger

Sameier og borettslag kan søke tilskudd som bidrar til å bedre tilgjengeligheten i fellesarealer, for å lette hverdag for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger

Frist for å søke

15. mars 2021.

Vi anbefaler eventuelle søkere å vurdere tilskuddsordningen Husbanken har for heis.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune har fått tilført midler og har 5,8 millioner til fordeling. 

Kriterier for å søke

Sameier og borettslag kan søke om tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak. Tiltakene skal bidra til å bedre tilgjengeligheten i fellesarealer, slik at eldre og/eller personer med funksjonsnedsettelse får en bedre og lettere hverdag. 

Sameier og borettslag kan søke om hel eller delvis støtte til dekning av kostnadene til tilgjengelighetstiltak i fellesarealer både inne og ute, som for eksempel:

 • utbedring av inngangsparti
 • heis
 • montering av elektrisk døråpner
 • montering av ekstra håndløper/gelender i trappeoppgang
 • merking av trappetrinn i oppgang eller inngangsparti

Tilskuddets størrelse er avhengig av den årlige bevilgningen. Ved knapphet på midler må søknadene prioriteres ut fra en helhetsvurdering.

Kontaktinformasjon

E-post: boligvirkemidler@vel.oslo.kommune.no

Elisabeth Sommer, telefon 970 54 199
Liselotte Flatabø, telefon 951 19 324

Slik søker du

 1. 1Finne frem nødvendige vedlegg
  • Beskrivelse av dagens situasjon
  • Beskrivelse av tiltakene det søkes tilskudd til
  • En enkel skisse eller foto
  • Pristilbud fra utførende firma (kan ettersendes)
 2. 2Fyll ut skjemaet elektronisk, skriv det ut og signer
 3. 3Send inn søknaden

  Søknaden sendes til Velferdsetaten, Postboks 30 Sentrum, 0101 Oslo.