Tilskudd til sykkelparkering i borettslag og sameier

Tilskuddet skal bidra til at flere kan sykle året rundt.

Frist for å søke 

Du kan søke hele året. 

Vi har to millioner kroner å fordele, og behandler søknader fortløpende til pengene er fordelt. 

Kort om tilskuddet

Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering. Tilskuddet dekker 20 prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 100 000 kroner per borettslag eller sameie.

Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd: 

 • nytt sykkelskur i skjermet bakgård
 • bygging av sykkelparkering i garasje 

Kriterier for å søke

 • Kun borettslag og registrerte sameier kan søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører. Du får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt. 
 • Borettslaget eller sameiet må ha midler til å forskuttere hele kostnaden.
 • Du kan ikke starte arbeidet før søknaden er godkjent. 

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen som skal bygges må ha tak. 
 • Sykkelparkeringen må etableres på borettslagets eller sameiets eiendom og må være tilgjengelig for alle beboerne.
 • Du må ta hensyn til framkommelighet. Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende). 
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for beboere eller offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.
 • Ved nytt bygg over 50 kvadratmeter må du søke om byggetillatelse. Du bør uansett sjekke om dette kreves av en annen grunn enn størrelsen.

Guide for en god sykkelparkering (PDF 10MB)
Vedlegg: Dimensjoner og manøvrering (PDF 6 MB)

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg

  Du må legge ved:

  • plantegning eller kartskisse av sykkelparkeringen
  • pristilbud fra leverandør.
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har søknaden blitt godkjent kan du sette i gang med byggingen. Det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og bygge sykkelparkeringen.

 2. 2Send inn ferdigmelding

  Når tiltaket er gjennomført og betalt i sin helhet kan tilskuddet utbetales. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i svaret på søknaden din.
  Ferdigmelding skal inneholde:

  • antall parkeringsplasser for sykkel
  • spesifisert faktura 
  • dokumentasjon på betaling
  • bilder av sykkelparkeringen
 3. 3Utbetaling av tilskudd

  Når ferdigmeldingen er godkjent får du tilskuddet utbetalt.

Klage

Får du avslag på søknaden din kan du klage til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Du må klage innen tre uker etter du mottok avslaget.

Kontaktinformasjon

Kontakt Enøktelefonen
Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no