Tilskudd til sommeraktiviteter i Homansbyen

Vi ønsker vi at det skal skje mange ting i Homansbyen. I den forbindelse er det satt av 500 000 kroner som kan deles ut i tilskudd til aktiviteter sommeren 2022. Har du en ide om aktiviteter som kan utføres?

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Borettslag, sameier og leietakergrupper
 • Lokale lag og foreninger
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere

  Hva kan du søke om?

  Du kan maksimalt søke om inntil 50 000 kroner per tiltak.

  • Tiltak for flere innbyggere som konserter, arrangementer, utstillinger, historiefortelling o.l.
  • Gatefest, bakgårdsfest o.l.
  • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarked og liknende
  • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold
  • foredrag, teater, workshops
  • felles aktiviteter for barn og unge i sommer
  • annet som vil bidra til aktivitet i Homansbyen sommeren 2022

  Vilkår

  • Tiltakene skal skje i Homansbyen eller være rettet inn mot innbyggerne i Homansbyen
  • Det må være en ansvarlig for søknader og gjennomføring
  • Ansvarlig har ansvar for å sikre at nødvendige tillatelser innhentes
  • Ansvarlig skal informere bydelen om hva tiltaket er og når det skjer. Bydelen kan legge ut informasjon på sine digitale flater og bruke bydelens tjenester til å informere om tiltaket
  • Tiltakene skal være åpne for alle innbyggere i Homansbyen
  • Bydel Frogner skal ha anledning til å delta på tiltakene og anledning til å dele informasjon på bydelens digitale flater
  • Tiltaksansvarlig må utarbeide regnskap og en rapport innen tre måneder etter gjennomført arrangement, siste frist er 30. september 2022
  • Arrangementene skal være alkoholfrie

   Søknadsfrist

   24. mai 2022

   Slik søker du

   1. 1Logg inn i elektronisk søknadsskjema

   Etter at du har sendt søknaden

   1. 1Søknaden blir registrert
   2. 2Søknaden blir behandlet av bydelen
   3. 3Søkere får svar

    Alle søkere vil få svar på søknaden innen 31. mai 2022. 

   4. 4Vi utbetaler penger

    Tilskuddet utbetales til de som har fått innvilget tilskudd,  etter at klagefristen har gått ut i juni 2022.

   Klage

   Klagefristen er tre uker etter at du har fått svar fra oss. 

   Kontaktinformasjon

   E-post: Postmottak@bfr.oslo.kommune.no
   Telefon: 21 80 21 80