Tilskudd til master- eller bacheloroppgaver i bedrift

Ordningen skal hjelpe flere studenter til å gjennomføre master- eller bacheloroppgaver i bedrift.

Frist for å søke

Løpende søknadsfrist.

Kort om ordningen

Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med bedrifter i Oslo, og er en del av «Innovasjonsdistrikter Oslo», underlagt FORREGION-programmet.

Målet med “Student til låns” (studentmobilitet) er at flere studenter skal få praksisnære oppgaver og erfaring med næringslivet, og at studiene blir mer næringsrettet. Ordningen skal også bidra til å utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv.

Vi kan støtte ca fem oppgaver per kalenderår.

Kriterier for å søke

Studenter ved offentlig godkjente universiteter og høyskoler i Oslo kan søke om oppgavestøtte, til bachelor eller masteroppgave i bedrift på inntil 20 000 kroner pr. oppgave når de har samarbeid med bedrifter i Oslo.

Det er også mulig å søke støtte til studentoppgaver gjennom "eksperter i team", der flere studenter jobber sammen om å løse en FoU utfordring i en bedrift, da er støtten på inntil 30 000 kroner pr. "team"

“Student til låns” er ikke regnet som statsstøtte fordi virksomheten ikke anses å motta støtte i form av en økonomisk fordel ved å tilby en student å skrive oppgave.

Slik søker du

 1. Last ned og fyll ut søknaden

  Søknad må inneholde en kort beskrivelse av samarbeidet, oppgave og team, samt budsjett.

 2. Send inn søknad

  Søknad sendes på epost til anne.solheim@byr.oslo kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. Når får du svar?

  Du får svar på e-post innen tre uker.

 2. Klage

  Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte Anne Solheim på anne.solheim@byr.oslo kommune.no eller en av kompetansemeglerne.