Tilskudd til ladestasjoner for el-drosjer

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Vi behandler søknader fortløpende.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune gir tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som eier eller er under anskaffelse av el-drosje.

Kriterier for å søke

 • Innehavere av drosjeløyve kan søke.
 • Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Du må vente på tilsagn fra Klima- og energifondet før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at søker ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før tilsagn er mottatt fra Klima- og energifondet.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.
 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen som kan tas med. Det gis ikke støtte til ladeinfrastruktur under denne ordningen.
 • Hvis løyvehaver bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.
 • Ordningen gjelder for privatpersoner som har behov for å lade profesjonelle kjøretøy, og vi stiller krav om at søker dokumenterer dette.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ta vare på fakturaer og kvitteringer. Disse sender du inn ved ferdigmelding.
 • Klimaetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Slik søker du

 1. 1Fyll ut og send inn søknad med vedlegg
  • Søknadsskjema for tilskudd til ladestasjoner for el-drosje.
  • For noen tiltak trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger eller tillegg. Dette vil du få beskjed om i søknadsdialogen.
  • Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt på, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Registrering av søknad

  Du får svar til Min Side innen tre uker. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

 2. 2Ferdigmelding av tiltak

  Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følger du linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

 3. 3Utbetaling av penger

  Etter at ferdigmeldingen er behandlet og godkjent av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden din om tilskudd, kan du klage. Klagen sendes til:

Klima- og energifondet
Rådhuset
0037 Oslo

Klagefristen er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt: