Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til kultur i barnehager

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer i Oslo.

Frist for å søke

Årets søknadsfrist var 1. februar 2020

Kort om tilskuddet

Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke midler for å presentere kunst- og kultur for barnehagebarn. Tilbudene skal være gratis for målgruppen. Alle tiltakene som får støtte vil bli presentert i en katalog. som sendes til barnehagene i Oslo. Tiltak må gjennomføres i tidsrommet 1. august 2020–30. juni 2021.

Kriterier og prioriteringer

I vurderingen legger vi spesielt vekt på tiltak som er av høy kvalitet, og som inspirerer barn til egen kunst- og kulturaktivitet. Tiltak som foregår i barnehagen vil bli prioritert, men kan også foregå på andre kulturarenaer.

Hvem kan søke?

Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet kan søke støtte.

Du kan ikke få tilskudd

 • som erstatning for annen offentlig finansiering
 • til investeringer, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling
 • til ordinær drift av institusjoner, organisasjoner eller annen virksomhet
 • til arrangementer som er gjennomført

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kultur i barnehager i Oslo kommune (PDF 0,01MB)

Slik søker du

 • 1Gjør klar nødvendige vedlegg
  • Prosjektbeskrivelse
   • Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en kunstnerisk presentasjon av utøver/gruppe/kompani. Prosjektets tematikk, ambisjoner og historikk er andre elementer som kan inngå i beskrivelsen.
  • CV for kunstnerisk medvirkende
  • Pressebilde til katalogen (Tekniske spesifikasjoner: minst 300 dpi, 24 bit og langsiden bør være minimum 3000 pixel).
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for kultur i barnehage.

  • Alle endringene du gjør i søknadsskjemaet lagrer seg umiddelbart i utkastet i meldingsboksen din

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side.

 • 2Ettersending

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "Ettersend informasjon".

 • 3Behandlingstid og svar

  Søknadene behandles av Kulturetaten, og direktøren fatter vedtaket i april/mai. Du vil bli varslet på e-post når vedtaksbrevet er sendt ut. Katalogene vil bli distribuert til barnehager i Oslo i løpet av mai 2020. 

 • 4Send inn utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn attest for skatt-og merverdiavgift. Først må du bestille attest for skatt-og merverdiavgift, så finner du igjen søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velger «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post tilskudd@kul.oslo.kommune.no.

Krav til rapportering

De som får midler må levere rapport og regnskap for bruken av midlene. Frist er senest seks uker etter at prosjektet er gjennomført. Nærmere informasjon om innsending av regnskap og rapport finner du i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildeling av tilskudd til kultur i barnehager 2020-2021 (PDF 5MB)
Tildeling av tilskudd til kultur i barnehager 2019-2020 (PDF)

Kulturkatalog med tilbud til barnehager

Alle tiltakene som får støtte vil bli presentert i en katalog som sendes til barnehager i Oslo.

Barnehagene må selv ta kontakt med utøvere/arrangører for å bestille fra katalogen. Det er i utgangspunktet kun lov til å benytte seg av ett tilbud per barnehage, men det kan åpnes for restplasser i løpet av året. Barnehagene betaler ingenting for å benytte seg av tilbud.

Bestillingen åpner 10. juni 2020, klokken 10:00. Se oppdatert informasjon og oversikt over kapasitet og tilgjengelighet.

Kontaktinformasjon

Ingrid F. Danbolt, Kulturetaten
Telefon: 481 65 664
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no