Tilskudd til klimasmarte jobbreiser

Frist for å søke

Du kan søke om tilskudd hele året. Søknader behandles fortløpende.

Hva kan du søke om?

Gjennom Klimasmarte jobbreiser kan du søke om tilskudd til ordningene:

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
 • Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig. 

Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.

Kommunale virksomheter som ønsker å søke støtte til innovative tiltak knyttet til smart mobilitet i samarbeid med aktør i næringslivet, kan lese mer om støtte til test- og utviklingsprosjekter.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

  Slik søker du

  1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Motta svar

   Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, senest 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden, kan du sette i gang med tiltaket – det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

  2. 2Send inn ferdigmelding

   Ferdigmelding skal inneholde sluttrapport og faktura for arbeidet. Lenke til ferdigmeldingsskjema mottar du i tilsagnsbrevet.

  3. 3Utbetaling av tilskudd

   Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

  Klage

  Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

  Kontaktinformasjon

  Ønsker du råd og veiledning, kontakt Enøktelefonen: