Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til klimasmarte jobbreiser

Frist for å søke

Du kan søke om tilskudd hele året. Søknader behandles fortløpende.

Hva kan du søke om?

Gjennom Klimasmarte jobbreiser kan du søke om tilskudd til ordningene:

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
 • Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig. 

Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.

Kommunale virksomheter som ønsker å søke støtte til innovative tiltak knyttet til smart mobilitet i samarbeid med aktør i næringslivet, kan lese mer om støtte til test- og utviklingsprosjekter.

  Slik søker du

  Etter at du har sendt søknaden

  • 1Motta svar

   Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, senest 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden, kan du sette i gang med tiltaket – det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

  • 2Send inn ferdigmelding

   Ferdigmelding skal inneholde sluttrapport og faktura for arbeidet. Lenke til ferdigmeldingsskjema mottar du i tilsagnsbrevet.

  • 3Utbetaling av tilskudd

   Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

  Klage

  Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

  Kontaktinformasjon

  Ønsker du råd og veiledning, kontakt Enøktelefonen: