Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter

Frist for å søke

Det kan søkes hele året.

Kort om tilskuddet

Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo, og bare i Oslo sentrum er det 50 000 vareleveranser hver dag. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk. Støttesatsen er 10 000 kroner pr. sykkel begrenset til maksimalt 30 % av kostnaden, og hver bedrift kan søke støtte til maksimalt 10 sykler. Det er et krav at søknaden må innvilges før bedriften kan kjøpe eller bestille lastesykkel.

Kriterier for å søke

 • Bedriften må holde til i Oslo og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Bedriften kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Det gis tilskudd på 10 000 kroner per sykkel, begrenset til maksimalt 30 % av kostnadene til kjøp av sykkel. Det vil si at dersom bedriften f.eks. kjøper en sykkel til mindre enn 33 330 kroner så vil tilskuddet beregnes til 30 % av kostnaden. En sykkel til 20 000 kroner vil da gi et tilskudd på 6 000 kroner.
 • Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
 • Det gis tilskudd til maksimalt ti elektriske lastesykler per bedrift.
 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av elektrisk lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Det gis tilskudd til kjøp av elektriske lastesykler med åpen eller lukket kasse og elektriske longtail-sykler. Det gis ikke tilskudd til ordinære elsykler eller midtail-sykler.
 • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til kjøp av elektrisk lastesykkel, kan den ikke få støtte fra Klima- og energifondet.
 • Sammen med søknaden skal søker beskrive planlagt bruksområde for sykkelen og hvilken type biltransport sykkelen erstatter.
 • Kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet må tas vare på for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
 • Sammen med ferdigmeldingen skal det leveres en erfaringsrapport basert på 6-8 ukers bruk av sykkelen. Se link under.
 • Søknadene vurderes individuelt, og da målet er å erstatte bilbruk vil dette tillegges vekt.
 • Tilsagn er gyldig i ett år. Det vil si at søker har ett år på å gjennomføre tiltaket og sende inn ferdigmelding.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt:

Enøktelefonen: 22 92 14 00

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Slik søker bedriften tilskudd til elektrisk lastesykkel

 1. 1Fyll ut og send inn søknadsskjemaet

  Elektronisk søknadsskjema for tilskudd til elektrisk lastesykkel.

  Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt for, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Registrering av søknad

  Du får svar innen tre uker til Min Side. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille sykkel før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

 2. 2Ferdigmelding av tiltak

  Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, last ned og fyll ut erfaringsrapport for elektronisk lastesykkel. Dette skal sendes inn sammen med annen nødvendig informasjon.

  Følg linken du finner i ditt tilsagnsbrev. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

 3. 3Utbetaling av penger

  Etter at ferdigmeldte tiltak er behandlet av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til:

Klima- og energifondet
Rådhuset
0037 Oslo

Klagefristen er tre uker fra du mottar brev om avslag.