Tilskudd til isolering og vinduer

Tilskuddet er til isolasjon og utskifting av dører og vinduer i borettslag og sameier.

Frist for å søke 

Søknadsfristen er løpende.

Kort om tilskuddet

Gjennom ordningen kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av dører og vinduer. Det gis også støtte til rådgivning forbundet med tiltaket. Hensikten med ordningen er å redusere energibruk i bygningsmasser i Oslo.

Retningslinjer

 • Alle borettslag og sameier i Oslo som er registrert i Brønnøysundregistrene kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, bedrifter, næringsbygg, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller arbeidet, eller inngår avtale med leverandør. Unntaket er rådgivning, som kan bestilles og gjennomføres før støtte er innvilget.
 • Følgende krav må oppfylles for å motta tilskudd:
  • U-verdi på under 0,18 W/m²K for isolasjon i yttervegg
  • U-verdi på under 0,13 W/m²K for isolasjon i tak
  • U-verdi på under 0,80 W/m²K for vinduer og dører, inkludert karm, sprosser etc.
    

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les om bagatellmessig støtte på regjeringen.no

Slik søker du

 1. 1Innhent tilbud og skaff informasjon

  Du må i forkant innhente et tilbud på tiltakene du søker tilskudd til. Areal og U-verdi på isolasjon og vinduer og antall dører som skiftes ut må fremkomme i tilbudet.

 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager.

  Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.

 2. 2Send inn ferdigmelding

  Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde fakturaer, spesifikasjon på kostnadene for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt.

  Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 3. 3Utbetaling

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i ferdigmeldingen.

Klage

Du kan klage hvis du har fått helt eller delvis avslag på søknaden. Klagen sender du til fondet@kli.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontakt

Ønsker du råd og veiledning kan du kontakte Enøktelefonen på 22 92 14 00 (tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00–11:00 og 12:00–13:00).

Du kan også nå oss på e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no