Tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper

Frist for å søke 

Søknadsfristen er løpende.

Kort om tilskuddet

Gjennom ordningen kan bedrifter få tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper til bruk i Oslo. Hensikten med ordningen er å skifte ut dieseldrevne motorredskaper og bidra til økt bruk av elektriske motorredskaper. Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er mindre gravemaskiner, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer ol. Tilskuddet er på 30 prosent av kostnadene, maksimalt 1 000 000 kroner.

Retningslinjer

 • Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og som skal benytte motorredskapet i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller motorredskapet, eller inngår avtale med leverandør. 
 • Motorredskapet må erstatte eller kjøpes i stedet for et redskap som bruker under 10 000 liter diesel årlig. For maskiner som er større enn dette, henviser vi til Enovas tilskuddsordning Energi- og klimatiltak i landtransporten.
 • Motorredskapet må ha en effekt på minimum 5 kW

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper anses som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden og du må oppgi størrelsen på eventuell støtte. Dersom du har mottatt eller mottar annen type offentlig støtte til de samme kostnadene som søkes dekket gjennom denne ordningen, må du også oppgi dette, inkludert type støtte og størrelsen på eventuell støtte. 

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

 

Slik søker du

 1. 1Innhent tilbud og skaff informasjon

  Du må i forkant innhente et tilbud på motorredskapet du søker tilskudd til. Alle typer anleggsmaskin-anskaffelser som totalt sett erstatter under 10 000 liter diesel i året vil kunne få støtte. Beregning av tilsvarende forbruk for tilsvarende dieseldrevne maskiner må ligge ved søknaden. 

 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager.

  Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket. Det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.

 2. 2Send inn ferdigmelding

  Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. 

  Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 3. 3Utbetaling

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Klage

Avslag på søknad og tildelingen av midler kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag eller tildeling.

Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Kontakt

Ønsker du råd og veiledning kan du kontakte Enøktelefonen på tlf.: 22 92 14 00.
Du kan også nå oss på e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no.