Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til elektrisk sykkel

Frist for å søke

Søknadsfristen har løpt ut.

Kort om tilskuddet    

Det gis tilskudd til elektrisk sykkel for beboere i Oslo. Tilskuddet er på 5000 kroner, begrenset til 50 prosent av kostnadene. En begrenset pott på 1100 tilsagn er satt av i denne ordningen. Tilsagn trekkes derfor tilfeldig blant alle som har søkt. 

Hvem kan søke?

 • Alle privatpersoner med folkeregistrert adresse i Oslo kan søke
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller elsykkel, eller inngår avtale med butikken. 
 • Du kan kun sende inn en søknad, og det kan kun søkes om tilskudd til én elsykkel. Om du sender inn flere søknader enn én vil samtlige avvises.

Hva gis det tilskudd til?

 • Det gis 50 prosent tilskudd til kjøp av elektrisk sykkel, oppad begrenset til 5000 kroner.
 •  Det er et krav at elsykkelen kjøpes ny fra butikk. Det gis ikke tilskudd til sykler som er kjøpt brukt.
 •  Det gis ikke tilskudd til elektriske sparkesykler.

Hvordan fordeles tilskudd?

 • Vi skal dele ut 1100 tilsagn på kjøp av elsykkel. Det betyr at 1100 som er bosatt i Oslo kan kjøpe elsykkel og få tilbake opptil 5000 kroner av kommunen. Disse trekkes tilfeldig blant alle som har søkt.  
 • Det er satt av 700 tilsagn til bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, og 400 tilsagn til øvrige bydeler.  

 

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Denne tilskuddsordningen er nå stengt.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Du får svar på søknaden innen 22. desember 2020. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud og kjøpe elsykkelen.

 2. 2Send inn ferdigmelding når jobben er fullført.

  Ferdigmelding skal inneholde fakturaer for tiltaket og nettbankutskrift på at fakturaene er betalt. Alternativ til faktura og nettbankutskrift er kassekvittering der prisen elsykkelen klart kommer frem. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 3. 3Utbetaling av tilskudd

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Kontakt

Ønsker du råd og veiledning, kontakt Enøktelefonen: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no