Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Støtte til Pilotprosjekter og FoU-prosjekter

Frist for å søke

Du kan søke hele året. 

Kriterier for å søke

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk, også transport. 

Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Dette gjør vi blant annet gjennom: 

FoU-prosjekter

 • å gjøre morgendagens løsninger til dagens ved å påvise disse løsningens muligheter
 • å øke kunnskapen hos aktører på feltet

Pilotprosjekter

 • demonstrere ny teknologi for der i gjennom å legge til rette for at slik tas i bruk i Oslo
 • demonstrere teknologiske løsninger eller anvendelser for at andre skal kunne ta disse i bruk
 • øke fokus på energieffektivisering og teknologi ved å fremvise gode og synlige eksempler

Søknad som støtte til pilotprosjekt vil evalueres blant annet etter følgende kriterier:

 • nyhetsgrad
 • potensial for publisitet
 • muligheter for repeterbarhet for andre brukere

Slik søker du

 • 1Ta kontakt med Trond Moengen

  Kontaktinformasjon

  Energidata

  Trond Moengen
  Mobil: 952 73 220
  E-post: