Tilskudd, legater og stipend

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Frist for å søke

13. desember 2019.

Kort om tilskuddet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.  

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom gjennom å etablere og videreutvikle åpne møteplasser. 

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Kriterier for å søke 

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører 
 • Frivillige organisasjoner i Oslo

Privatpersoner kan ikke søke.

Hva kan du søke om?

 • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser for barn og ungdom. Støtten er begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddet er for å etablere og utvikle møteplasser, og er ikke et tilskudd til drift. 
 • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknader om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Hva legger Bufdir vekt på?

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
 • Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor. 
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Slik behandler kommunen søknadene

  Kommuner i tilskuddsordningen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av søknadene. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

  Søknader om byomfattende tiltak og tiltak i bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø vil vurderes/prioriteres av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA).

  Søknader om tiltak i bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Stovner og Bjerke vurderes og prioriteres av bydelene selv.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for bydeler som ikke prioriterer tiltak selv og byomfattende søknader
Bydel/byomfattende søknaderKontaktpersonE-post
Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.Kjersti Varang (EHA)kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no
Kontaktinformasjon for bydeler som prioriterer tiltak selv
BydelKontaktpersonE-post
AlnaSahar Ahzamisahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
BjerkeTina Arnesentina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no
Gamle OsloGeir Aarrestad Eriksengeir-aarrestad.eriksen@bgo.oslo.kommune.no
GrorudTonje Brustuentonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no
GrünerløkkaAnette Skjellum-Kokkimanette.skjellum-kokkim@bga.oslo.kommune.no
SageneFredrik von Krogh Monclairfredrik.monclair@bsa.oslo.kommune.no
StovnerLinda Stollerlinda.stoller@bsr.oslo.kommune.no
Søndre NordstrandCecilie Ueland Coucheroncecilie.ueland.coucheron@bsn.oslo.kommune.no