Støtte til aktivitet i Kolstadgata (deltagende budsjettering)

Søknadsfrist

24. oktober 2019

Kort om Kolstadgata og deltagende budsjettering

I september 2019 ble Kolstadgata stengt, og Områdeløft Grønland og Tøyen ønsker å gi lokalmiljøet på Tøyen mulighet til å bestemme hvordan Kolstadgata skal se ut og brukes i perioden fram til den endelige oppgraderingen starter.

Vi inviterer dere til å søke om penger til å starte en aktivitet, bygge en installasjon eller andre tiltak som kan gi gata liv og innhold for folk på Tøyen. Vi oppfordrer dere til å samarbeide på tvers av organisasjoner og grupper.

Dette skal gjøres gjennom deltakende budsjettering. Det betyr at det er befolkningen på Tøyen som bestemmer hvordan pengene skal brukes. 

Hvem kan få støtte?

De som søker må ha god forankring i lokalmiljøet. Du må bo eller jobbe her i området, eller være engasjert i aktiviteter som er nært knyttet til området.

 1. Aktiviteten må fysisk finne sted ute i Kolstadgata og være for de som bor/ferdes på Tøyen.
 2. Aktiviteten skal være åpen og for alle som ønsker å være med.
 3. Prosjektene bør kunne gjennomføres allerede høst/vinter.

Den øvre grensen for prosjektstøtten er 50 000 kroner. Til sammen skal det deles ut 250 000 kroner til midlertidig aktivitet i Kolstadgata.

Søk om støtte

 1. 1Send søknad

  Send en kort beskrivelse av hva du/dere ønsker å gjøre på e-post til leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no

  Søknaden må inneholde

  • Kort beskrivelse av tiltaket.
  • Hvem som skal gjennomføre tiltaket
  • Hvem tiltaket er for (målgruppe)
  • Hvorfor områdeløftet bør støtte ditt tiltak

  Søknaden skal ikke være lengre enn 500 ord (uten mellomrom).

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Få beskjed om søknaden er godkjent

  Områdeløftet godkjenner søknadene som kan få midler, for å sikre at alle forholder seg til kriteriene. Alle som søker vil få en skriftlig tilbakemelding på om deres prosjekt er akseptert innen 31. oktober. 

 2. 2Presentér prosjektet for lokalmiljøet på folkemøtet

  De søknadene som blir godkjent av Områdeløft Grønland og Tøyen skal presenteres av søker under folkemøtet 7. november 2019. Presentasjonen skal være en "pitch", altså en kort presentasjon på rundt fem minutter. Etterpå skal de som har møtt opp stemme over hvilke prosjekter som får midler. De prosjektene som får flest stemmer på møtet får støtte.

  • Se mer om folkemøtet 7. november

  Kontakt oss

  Vi svarer gjerne på spørsmål. Kontakt Leo Rygnestad på e-post: leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no