Støtte til 17. mai-arrangementer

Støtteordning for aktører som ønsker å gjennomføre et arrangement eller innslag 17. mai 2021 i Oslo. Aktiviteter rettet mot barn og unge er prioritert.

Frist for å søke

30. april 2021

Hvem kan søke?

Alle kan søke, men arrangement primært rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

Hva kan få støtte?

Du kan søke om støtte til gjennomføring av arrangement og innslag:

 • lokalt ved en skole eller i en bydel
 • i byen eller på tvers av bydelen

Slik søker du

 1. 1Skriv søknad

  Søknaden må inneholde:

  • en kort beskrivelse av arrangementet eller innslaget som er planlagt, hvor det er planlagt avholdt, varighet, og hvem som primært er i målgruppen
  • anslått sum for hele arrangementet eller innslaget og hvilken sum det søkes støtte for
  • betalingsinformasjon til mottaker av støtten
  • en beskrivelse av hvordan gjeldende smittevernregler vil bli etterfulgt og håndtert av søker, ved gjennomføringen av arrangementet eller innslaget. Se råd og regler for arrangementer i Oslo.
 2. 2Send søknad innen 30. april

  Søknad sendes skriftlig til 17. mai-komiteen i Oslo.

  E-post: thomas.n.andersen@osloskolen.no

  Søknaden må være kommet inn til 17. mai-komiteen senest 30. april.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Vurdering av søknadene

   17. mai-komiteen i Oslo vurderer søknadene.

   I vurderingen legger vi overordnet vekt på at arrangementet eller innslaget har innhold rettet mot barn og unge. Innhold og relevans knyttet til 17. mai-feiringen vil også bli vektlagt.

   Andre hensyn som vektlegges er gjennomføringsevne, geografisk spredning, mangfold og bredde.

   Vi fatter vedtak om støtte ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknadene. Hvis vi mottar langt flere søknader enn det er midler til, må vi foreta krevende prioriteringer. Det kan medføre at søknader som vurderes som gode, vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

  • 2Svar på søknad

   Du mottar svar på om ditt arrangement eller innslag får støtte eller ikke i løpet av ukene 18 og 19.

  • 3Utbetaling

   Vi tar sikte på å utbetale innvilget støtte i løpet av mai. Støtten kan bli betalt ut etter 17. mai.

   Rapportering

   Hvis du har fått innvilget støtte, må du sende en kortfattet rapport/tilbakemelding etter at arrangementet eller innslaget er gjennomført.

   Fristen er 17. juni 2021.

   Rapporten/tilbakemeldingen sendes til e-post thomas.n.andersen@osloskolen.no. Den skal inneholde generelt om gjennomføringen av selve arrangementet eller innslaget, og spesielt om hvordan mottatt støtte ble benyttet.