Stimuleringstilskudd for læreplasser

Frist for å søke

Det er løpende søknadsfrist.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune vil i 2022 bruke statlige stimuleringsmidler for å bidra til nye læreplasser, og til at lærlingene i byens bedrifter får fullført sin opplæring. Lærebedrifter og opplæringskontor inviteres derfor til å søke om tilskudd. Tilskuddet gjelder lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Målet med tilskuddet er

 • å etablere flere lærekontrakter for lærlinger, og opplæringskontrakter for lærekandidater eller praksisbrevkandidater, slik at alle søkere gjennom årets formidling får læreplass

Tilskuddet skal bidra til opplæring av lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater og gjelder ikke ordningen fagbrev på jobb.

Hvem kan søke?

Målgruppen er nye lærebedrifter i Oslo som ansetter lærling for første gang (tidligere ikke har hatt lærlinger), men allerede godkjente lærebedrifter kan også søke.

 • Lærlingen eller lærekandidaten som bedriften søker tilskudd for må ha opplæringsrett, være registrert som søker i Vigo og være folkeregistrert i Oslo.
 • For at tilskuddet skal bli utbetalt må lærekontrakten eller opplæringskontrakten være registrert og godkjent.
 • Tilskuddet kan søkes av lærebedrifter i Oslo som oppfyller tildelingskriteriene.

Tildelingskriterier

 • Nye lærebedrifter som godkjennes og tar inn en lærling eller lærekandidat – inntil 50 000 kr.
 • Bedrifter som tar inn flere lærlinger eller lærekandidater enn bedriften tok inn i 2021 – inntil 30 000 kr.
 • Bedrifter som tilbyr lærekontrakt eller opplæringskontrakt for søkere som står uten læreplass per 15. august eller lærlinger med særskilte utfordringer – inntil 30 000 kr. Dette tilskuddet kan innvilges også til lærebedrifter som er registrert i andre fylker.
 • Bedrifter som tilbyr lærekontrakt for søkere som står uten læreplass per 15. august innen verdiskapningsfagene dataelektronikerfaget og automatiseringsfaget – inntil 50 000 kr.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden

  Fyll ut søknadskjemaet digitalt.

  Ferdig utfylt skjema sendes til fagpost.fag@osloskolen.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandlingstid

  Søknadene behandles fortløpende. Utbetaling skjer etter at lærekontrakten er godkjent så lenge det er tilgjengelige midler. Vi vil fjerne utlysningsteksten fra nettsidene våre når det ikke lenger er midler tilgjengelige i ordningen

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til fagpost.fag@osloskolen.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.