Stimuleringstilskudd for å opprettholde læreplasser i fag rammet av koronapandemien

Frist for å søke

Søknadsfristen er 15. februar 2021

Kort om tilskuddet

Målet med tilskuddet er at lærlinger og lærekandidater innen restaurant- og matfag, i mediegrafikerfaget og i frisørfaget i Oslo kan fullføre sin læretid og avlegge fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve som normalt selv om lærebedriften er rammet av koronasituasjonen.

Tilskuddet kan gis for å bidra til at lærlinger og lærekandidater som er permitterte, står i fare for å bli permitterte eller har blitt sagt opp på grunn av koronasituasjonen får fullføre læretiden.

Hvem kan søke?

Målgruppen er frittstående lærebedrifter og opplæringskontor i de aktuelle fagene i Oslo. 

Hva skal midlene gå til?

 • Midler skal gå til opplæring i form av utstyr, materialer, personalressurser etc. 
 • Opplæringen som gis skal være av en kvalitet og et omfang som sikrer at lærlingen kan gå opp til fagprøve eller svenneprøve til normert tid. 

Hvor mye midler kan lærebedriften motta?

 • Lærebedriften kan søke om inntil 10 000 kroner for hver lærling eller lærekandidat, men maksbeløpet er 75 000 kroner når lærebedriften søker tilskudd for flere lærlinger. 
 • For opplæringskontor som søker om støtte til opplæring av flere enn 12 lærlinger, er det mulig å søke om et høyere beløp.

Slik søker du

 1. 1Lag søknaden

  Søknaden skal inneholde:

  1. Kort begrunnelse for søknaden 
  2. Beskrivelse av opplæringen som skal gis 
  3. Bruk av midler (enkelt budsjett) 
  4. Plan for gjennomføring av opplæring og oppfølging 
  5. Eventuelt samarbeid med andre
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sender du på e-post til fagpost.fag@osloskolen.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandlingstid

  Søknadene behandles og besvares innen tre uker etter søknadsfrist. Størrelsen på beløp som tildeles vil bli vurdert ut ifra innholdet i søknaden, antall lærlinger som er involvert i opplegget og antall innkomne søknader.

 2. 2Utbetaling

  Utbetaling skjer etter at opplæringen som er beskrevet i søknaden er gjennomført og dokumentert.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.