Stimuleringstilskudd for å opprettholde læreplasser i fag rammet av koronapandemien