Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer i Oslo.

Oslo kommunes tilskudd til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen har til formål å styrke musikkaktiviteter blant barn, unge og amatører, og å bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse i byens musikkliv og stimulere til engasjement og egenutvikling.

Kriterier for å søke

Søknad om tilskudd skal inneholde aktivitetsskisse, budsjett, handlingsplan/tiltaksplan og bekreftet antall registrerte og aktive medlemmer siste år med alderssammensetning. Tilskudd gis ikke til interesseorganisasjoner for skolekor, -korps, -orkestre, kor, ungdomsorkestre og amatørkorps. Tilskudd gis heller ikke til musikkaktiviteter og musikkorganisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til skolekor, -korps, -orkestre, ungdomsorkestre, ungdomskor og amatørkorps i Oslo.

Krav til rapportering

Rapporteringskrav står beskrevet i tilsagnsbrev som blir sendt ut.

Tildelinger

Direktørens vedtak - tilskudd til skolekor-, korps-, og orkestre 2020 (PDF)

Direktørens vedtak - tilskudd til skolekor-, korps-, og orkestre 2019 (PDF)

Direktørens vedtak - tilskudd til skolekor-, korps-, og orkestre 2018 (PDF)

Tildelingsliste Gave til byens korps 1, 2018 (PDF)

Tildelingsliste Gave til byens korps 2, 2018 (PDF)

Tildelingsliste for Korpsmusikk for eldre 2018 (PDF)

Kontaktinformasjon

Kulturetaten ved Seksjon for kulturutvikling
Ingrid F. Danbolt
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til skolekor, -korps og -orkester

  1. 1Søk gjennom ditt forbund

    Skolekor, -korps og -orkestre søker gjennom sine forbund.

  2. 2Send inn søknaden

    Søknaden sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Motta svarbrev

    Det enkelte medlemslag mottar svarbrev fra sin søkerorganisasjon med vedtak fra Kulturetaten.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til behandlende instans. Klagefrist er tre uker fra du mottar svarbrev.