Regionale forskningsfond Oslo

Regionale forskingsfond Oslo lyser ut midler til forskningsbasert FoU i privat og offentlig sektor. Det kan også lyses ut midler til forskerprosjekter.

RFF Oslo har to typer prosjekter:

  • Kvalifiseringsprosjekter (forprosjekter) med løpende søknadsfrist
  • Hovedprosjekter, med søknadsfrist ca. en gang i året.

Du finner mer informasjon om utlysningene på RFF Oslos hjemmeside.