Tilskudd, legater og stipend

Levering av avfall for frivillige og ideelle organisasjoner

Frist for å søke

Du kan søke fra 1. november 2017.

Kort om tilskuddet

Organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret kan søke om tillatelse til inntil 15 vederlagsfrie leveringer av avfall ved gjenbruksstasjonene på Haraldrud og Grønmo.

Det er begrenset antall tillatelser. Tilskuddet gjelder frem til alle tillatelsene er delt ut. Tillatelsene gjelder leveringer opp til 3 m3. Søker du før 1. november gjelder tillatelsen for inneværende år. Søker du etter 1. november gjelder tillatelsen for neste år.

Dersom organisasjonens aktiviteter er knyttet til loppemarkeder kan du søke om levering av restlopper etter loppemarkeder i Oslo (PDF 0,1MB).

Kriterier for å søke

 • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret. Søknaden skal inneholde organisasjonsnummer.
 • Organisasjonen må være basert i Oslo kommune.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av avfallet som skal leveres (følgende avfallstyper tas ikke i mot ved gjenbruksstasjonene: smittefarlig avfall, radioaktivt avfall, matavfall).
 • Tillatelsen gjelder ikke levering av farlig avfall.
 • Informasjon om hva du kan levere finner du på gjenbruksstasjonene Haraldrud og Grønmo.

Krav om rapportering

Organisasjoner som får tillatelse skal rapportere antall leveringer månedsvis til Renovasjonsetaten. Informasjon om hva og når man skal rapportere blir sendt til de som får innvilget søknaden. 

Kontaktinformasjon

Renovasjonsetaten
E-post: postmottak@reg.oslo.kommune.no
 

Slik søker du levering av avfall for frivillige organisasjoner

 1. 1Fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar på søknad

  Du får skriftlig svar på søknaden når den er ferdigbehandlet, normalt sett etter fire uker. Organisasjoner som får tillatelse vil få tilsendt et svarbrev.

 2. 2Hent klippekort

  Ved fremvisning av svarbrevet vil du få utlevert klippekort i resepsjonen i Haraldrudveien 20. Klippekortet må tas med ved levering av avfall. Du får ikke levert avfallet om du ikke har dette med deg. 

Klage

Hvis du vil klage på vedtaket, finner du informasjon om hvordan du gjør dette i svarbrevet du mottar.