Kulturmidler i Bydel St. Hanshaugen

Bydelen ønsker å legge til rette for kulturaktiviteter som kan være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for bydelens befolkning.

Frist for å søke

Det lyses ikke ut midler i 2022.

Kort om tilskuddet

Kulturlivet skal være relevant og representativt for hele befolkningen og medvirke til at enkeltmennesker får frihet og mulighet til å uttrykke seg. I vedtatt budsjett for 2021 er det satt av 200 000 kroner til kulturmidler.

Kriterier for å søke

 • enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, kulturaktører, institusjoner, prosjekter, lokale lag og foreninger som har tilknytning til bydelen kan søke
 • bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter, frivillighetssentralen og lignende vil i samarbeid med frivillige også vurderes
 • både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel St. Hanshaugen.

Tiltak som du søker midler til må

 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap og være tilgjengelig for bydelens befolkning
 • støtte opp under Bydel St. Hanshaugens kulturprofil, og som falle utenfor vilkår for støtte til frivillig aktivitet.

Retningslinjene gjelder både frivillighetsmidler og midler til kulturtiltak. Når du søker om kulturmidler, er det den delen av retningslinjene som handler om kulturmidler som gjelder.

Vi anbefaler du leser gjennom retningslinjene for å søke kulturmidler før du søker (PDF).

Slik søker du

 1. Last ned, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema (ODT)

  Søknaden sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no og merkes med Kulturmidler 2021.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Tildelingen av kulturmidler vil behandles i Oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen 11. november og vedtas i Bydelsutvalget 23. november 2021.

  Vedtaket vil bli lagt ut på tilskuddsiden når det er klart.

 2. Få svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) på e-post etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet.

 3. Utbetaling

  Tilskuddet utbetales i desember 2021. Midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden.

Rapport og regnskap

Søker som er tildelt midler, skal innen 1. februar 2023 sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet . Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering.

Rapporten sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no og merkes Kulturmidler 2021.

Se retningslinjer (PDF) for detaljert informasjon om rapportering og regnskap.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no. Klagen merkes "Kulturmidler 2021".

Kontakt

Silje Mauroy Wennevold
E-post: siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 461 91 616

Tildelinger