Krisepakke for kultur- og kulturnæringssteder

Frist for å søke

Søknadsfristen er utløpt.

Kort om tilskuddet

Krisepakken skal styrke likviditeten til kultur- og kulturnæringssteder i Oslo som har måttet holde stengt som følge av Forskrift om forebygging av koronasmitte.

Det er satt av 20 millioner kroner som skal fordeles likt på kvalifiserte steder. Tilskuddet er statlige kompensasjonsmidler som viderefordeles av Oslo kommune.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Stedet må ha kulturaktivitet/kulturnæring som sin primære funksjon.
 • Stedet må være profesjonelt drevet og virksomheten må foregå innendørs.
 • Stedet er eller har vært stengt som følge av kommunal forskrift om forebygging av koronasmitte.
 • Ordningen omfatter i hovedsak scener, kulturhus, museer, framføringslokaler og annet som kunne ha vært åpne for publikum, utøvere og brukere. 

Virksomheter som driver flere separate steder kan søke om støtte til flere steder i samme søknad.

Disse kan ikke motta krisemidler:

 • Sted som er en del av en kommunal eller statlig organisasjon.
 • Sted som i et normalår mottar offentlige driftsmidler som utgjør 60 % eller mer av samlede driftsinntekter.
 • Sted som i 2020 fikk dekket 60 % eller mer av tapte inntekter fra statlige kompensasjonsordninger.
 • Gallerier eller utsalgssteder for kunst.
 • Religiøse lokaler som kirker og menighetshus.
 • Sted for frivillig medlemsvirksomhet.
 • Sted for sport, idrett og mosjon.
 • Skoler eller sted som hovedsakelig driver med undervisningsvirksomhet.
 • Sted som er under opphør eller har igangsatt konkursbehandling.

Fordeling av krisemidlene

Kulturetaten behandler søknadene, og det endelige vedtaket fattes av direktøren.

Alle steder som omfattes av krisepakken mottar samme beløp, og beløpet vil avhenge av antall søkerere. Det er satt et tak på kr 300 000 kroner per sted.

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Det er virksomheten som driver stedet som søker. For å kunne sende inn søknad på vegne av virksomheten, må du ha rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn. Dette gjelder styreleder og daglig leder, og andre personer som styreleder eller daglig leder gir riktig roller til i Altinn. Les mer om hvordan tilganger fordeles i Altinn.

  Dersom du ikke har riktige roller i Altinn kan du søke ved å oppgi organisasjonsnummeret på virksomheten, men du vil da ikke ha tilgang til vedtaket når dette foreligger.

  Søknadsfristen utløp fredag 30. april.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Dere kan finne en kopi av søknaden i organisasjonens meldingsboks på Min side.

 2. 2Behandling av søknadene

  Søknadene behandles av Kulturetaten, og det er direktøren som fatter vedtaket.

 3. 3Motta svar

  Alle søkere får svar innen tre uker etter søknadsfristen. Vedtaksbrevet blir sendt til organisasjonens meldingsboks og via Altinn.

 4. 4Utbetaling

  Dere får midlene utbetalt så snart som mulig etter at vedtaket er gjort. Midlene vil bli utbetalt til kontonummeret som er registrert på virksomheten på Min side. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer.

  Dere legger til eller endrer kontonummer slik: 

  1. Logg inn på Min side
  2. Velg organisasjonen du vil representere
  3. Gå til Min profil, for å legge inn kontonummeret eller endre til et annet kontonummer

Retningslinjer

Byrådens sak nr  0821 - Krisepakke kultur- og kulturnæringssteder i Oslo mars 2021 (PDF)

Tildelinger

15.04.2021 Første tildeling (PDF)
21.05.2021 Andre tildeling (PDF)

Klage

Dere kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no senest tre uker etter at dere har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Kulturetaten for spørsmål om tilskuddet: Jakob Jones.
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80