Kompensasjonsordning for treningssentre

Frist for å søke

Utløpt. Søknadsfrist søndag 28. mars 2021.

Kort om kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen er til for treningssentre i Oslo med tap av inntekt på grunn av medlemssvikt i forbindelse med lang nedstengning under koronapandemien. Vi har satt av 20 millioner kroner i til treningssentre som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Kompensasjonen vil tildeles i forhold til medlemssvikten fra 11. mars 2020 til 11. mars 2021.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

De som kan søke er treningssentre som kan vise til et medlemsregister og fall i medlemsmassen fra 11. mars 2020 til 11. mars 2021, og er registrert med eget organisasjonsnummer. Underavdelinger søker selvstendig og må ha forretningsadresse i Oslo, men må oppgi moderorganisasjonens organisasjonsnummer.

Hva gir vi kompensasjon for?

Vi gir kompensasjon for medlemssvikt i treningssentrene som er rammet av nedstengning på grunn koronapandemien. Selve utbetalingen kan vi bare gi til moderorganisasjonen som sørger for viderefordeling av midler til sine underavdelinger. 

Hvordan fordeler vi kompensasjonen?

Kompensasjonen tildeles på bakgrunn av differansen mellom antall betalende medlemmer per 11. mars 2020 og antall betalende medlemmer per 11. mars 2021. Det skal totalt fordeles 20 millioner og med et maksbeløp på 2 millioner per organisasjonsnummer.    

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg

  Søknaden krever et underskrevet vedlegg av autorisert regnskapsfører eller revisor som bekrefter antall betalende medlemmer per 11. mars 2020 og antall betalende medlemmer per 11. mars 2021 samt differansen mellom disse.

 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du vil få en kvittering på e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Søknaden vil være tilgjengelig i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Motta svar på søknaden

  Vi tar sikte på at søknaden er besvart innen 3 virkedager etter at søknadsfristen har gått ut.

  Innvilget tilskudd vil bli utbetalt til kontonummer som er knyttet til oppgitt organisasjonsnummer. Søker er selv ansvarlig for å sikre at kontonummer er oppdatert og korrekt. For underavdelinger vil dette være moderselskapets kontonummer. Moderorganisasjonen er ansvarlig for viderefordeling av midler til sine underavdelinger.

Klage

Du som søker kan klage på vedtaket og klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen må begrunnes og sendes til postmottak@byr.oslo.kommunne.no. Klagen merkes «Kommunal kompensasjonsordning for treningssentre i Oslo»

Kontaktinformasjon

Thomas Bergøy Johansen i byrådsåavdeling for næring og eierskap:
Telefon: 93 03 24 46
E-post: thomas.johansen@byr.oslo.kommune.no