Kompensasjonsordning for serverings- og skjenkesteder

Kompensasjonsordning for virksomheter i Oslo som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan søke?

Det er kun noen av serverings- og skjenkestedene i Oslo som kan søke midler fra denne ordningen. De som kan søke, har fått et digitalt brev fra Næringsetaten. Hvis du kan søke, finner du det digitale brevet i innboksen din på Altinn eller i din digitale postkasse. 

Hvis du ikke har fått et digitalt brev, kan du ikke søke om midler fra denne ordningen.

Kort om ordningen

I møtet den 19. mai 2021 vedtok bystyret følgende fordeling til serverings- og skjenkestedene:

  • 80 millioner kroner til serveringssteder med skjenkebevilling
  • 20,193 millioner kroner til serveringssteder uten skjenkebevilling som har falt utenfor tidligere kommunale skjenke- og serveringstildelinger

Serveringssteder uten skjenkebevilling

Du kan søke om støtte hvis:

  1. Du ikke har fått statlig kompensasjon
  2. Firmaet som driver stedet har forretningsadresse i Oslo. Har du et enkeltpersonforetak kan du søke også med adresse utenfor Oslo.
  3. Firmaet som driver stedet er registrert i mva-registeret
  4. Stedet du driver ikke er en Foodtruck
  5. Stedet ikke har offentlig bevillingshaver
  6. Stedet ikke har salgsbevilling
  7. Stedet ikke er en kiosk
  8. Stedet har over 10 sitteplasser

Søknadsfristen er utvidet til 28.06.2021. 

Søk ordningen her

For mer informasjon om tildelingen og kriteriene, se Byrådssak 96/21 om kompensasjonsordning for næringslivet i Oslo (PDF 0,2MB)

Tidligere tildelinger

Mars 2021

2020