Kompensasjonsordning for serverings- og skjenkesteder

Kompensasjonsordning for virksomheter i Oslo som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan søke?

Det er kun noen av serverings- og skjenkestedene i Oslo som kan søke midler fra denne ordningen. De som kan søke, har fått et digitalt brev fra Næringsetaten. Hvis du kan søke, finner du det digitale brevet i innboksen din på Altinn eller i din digitale postkasse. 

Logg inn på Altinn


Hvis du ikke har fått et digitalt brev, kan du ikke søke om midler fra denne ordningen.

Kort om ordningen

I møtet den 19. mai 2021 vedtok bystyret følgende fordeling til serverings- og skjenkestedene:

  • 80 millioner kroner til serveringssteder med skjenkebevilling
  • 20,193 millioner kroner til serveringssteder uten skjenkebevilling som har falt utenfor tidligere kommunale skjenke- og serveringstildelinger

For mer informasjon om tildelingen og kriteriene, se Byrådssak 96/21 om kompensasjonsordning for næringslivet i Oslo (PDF 0,2MB)

Tidligere tildelinger

Mars 2021

2020