Integrerings- og mangfoldstiltak – tilleggsutlysning

Tilleggsutlysning 2021 for økt arbeidsinkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere.

Frist for å søke

Søknadsfristen er utløpt.

Kort om tilskuddet

For 2021 er det satt av tilleggsmidler på 5 millioner kroner på tilskuddsordningen Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak. Midlene er øremerket prioritert område C i ordningen.

Midlene skal støtte tiltak som kan bidra til at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.

Fra 2022 vil satsningen inngå som en del av prioritert område C i den ordinære utlysningen. Les mer om den ordinære utlysningen.​​​

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner i Oslo
 • Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål, og som samarbeider med Oslo kommune

Det gis ikke tilskudd til tiltak som har et kommersielt formål.

Hva kan det søkes støtte til?

Tiltak som kan bidra til økt deltakelse i arbeidslivet blant fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere bosatt i Oslo. Dette kan for eksempel være kurs, traineeprogrammer, mentorordninger og tiltak som bidrar til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere.

Halvparten av tilskuddsmidlene på kr 5 mill. er forbeholdt tiltak tidsavgrenset til 2021. Det oppfordres derfor også til å søke om tidsavgrensede utviklingsprosjekter av mer innovativ karakter som støtter formålet.

Det kan ikke søkes støtte til drift av organisasjon i Oslo.

For øvrig følger saksbehandlingen og vurderingen av søknadene gjeldende retningslinjer for Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak, prioritert område C.

Retningslinjer

Veiledning for søkere (PDF 0,5MB)

Fullstendige retningslinjer for Tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak, prioritert område C (PDF 0,1MB).

Slik søker du

 1. 1Gjør klar vedlegg

  Du trenger disse vedleggene/dokumentene:

  • budsjett (du kan velge om du vil bruke budsjettmalen inne i søknadsskjemaet, eller om du vil legge ved budsjett separat)
  • skatteattest hvis dere har ansatte
  • organisasjonens vedtekter
  • andre relevante vedlegg som kan gi nyttig informasjon om tiltaket eller organisasjonen
 2. 2Logg inn og søk

  Søknadsfristen er utløpt.

  Når du logger deg inn, kan du søke på vegne av din organisasjon på disse to måtene:

  • Logg inn på vegne av organisasjonen og svar «Ja» på at du kan representere organisasjonen i Altinn. Det er kun styreleder, daglig leder og andre som er registrert med rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn som kan søke på denne måten. Da lagres utkastet til søknaden i organisasjonens meldingsboks på Oslo kommune Min side, og alle som har disse rollene i organisasjonen kan gå inn og redigere og sende inn søknaden. Hvis du ønsker å søke på denne måten må du på forhånd sjekke om du har de riktige rollene i organisasjon.
  • Logg inn som privatperson og skriv inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. Da lagres utkastet kun i din personlige meldingsboks på Oslo kommune Min side, og det er kun du som kan redigere og sende inn søknaden. Når søknaden er sendt inn, sendes det en kopi til organisasjonens meldingsboks.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du får automatisk en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Kopi av søknaden ligger i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandling av søknaden

  Velferdsetaten vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Byråden fatter vedtak om fordeling.

 3. 3Få svar på søknaden

  Søkere kan forvente endelig svar på søknaden innen utgangen av juni 2021.

  Svaret sendes gjennom SvarUt, til organisasjonens meldingsboks på Oslo kommune Min side.

 4. 4Send rapport og regnskap

  Dere må levere rapport og regnskap for tilskuddet senest 1. februar året etter at dere har mottatt tilskuddet. De som mottar 200 000 kroner eller mer må levere revidert regnskap innen 31. mars.

  For å sende inn rapport og regnskap må dere logge inn på Oslo kommune Min side og finne søknaden dere sendte inn. Kopi av søknaden ligger i meldingsboksen til organisasjonen og til den personen som sendte inn søknaden. I meldingen velger dere knappen "Rapport og regnskap" for å få opp rapportskjemaet.

  Logg inn på Min side

  Til rapporten skal dere legge ved:

  • Regnskap som er datert og underskrevet av to personer. Bruk eventuelt malen nedenfor (valgfritt). 

  Mal for regnskap til integrerings- og mangfoldstiltak (ODF 0,1MB).

  Tildeling 2021

  Tildeling til integrerings- og mangfoldstiltak 2021 (PDF 0,2MB)

  Kontaktinformasjon

  Velferdsetaten, seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

  E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no

  Ved tekniske spørsmål:

  Lars Mannsåker
  E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 93 45 35 80

  Ved andre spørsmål og veiledning:

  Ingerd Semb
  E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 99 79 60 88

  Bodil Fremstad
  E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 41 58 71 22