Tilskudd, legater og stipend

Grønne tak i Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen ønsker å gi tilskudd til etablering av grønne tak i bydelen.

Frist for å søke

1. september 2020

Kort om tilskuddet

Bydel St. Hanshaugen ønsker å øke andelen grønne arealer og bidra til klimatilpasning ved bedre håndtering av overvann. Tilskuddet er på to millioner kroner. Bydelen dekker 50 % av kostnadene til innvilgede prosjekter, begrenset til 400 000 kr per prosjekt.

Kriterier for å søke

Disse typene tak kan innvilges støtte:

 • Ekstensive tak, det vil si tak med relativt tynt vekstlag (30-200 mm) som krever begrenset vedlikehold. Typisk vegetasjon i slike løsninger er Bergknapparter.
 • Intensive tak, det vil si tak med tykkere vekstlag (200-600 mm) som kan bære vegetasjon som busker og trær. Slike tak vil være egnet for takhager og urbant landbruk og krever mer vedlikehold og pleie. Tykkere vekstlag fungerer i hovedsak bare på nyere bygg på grunn av vekt.

Se fullstendige retningslinjer.

Hvem kan søke

Borettslag, sameier, boligaksjeselskaper og næringsvirksomheter med adresse i Bydel St. Hanshaugen kan søke om tilskudd. Utlysningen er først og fremst rettet mot private borettslag, sameier og boligaksjeselskaper, men næringsvirksomheter kan også søke.

Slik søker du

 • 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema kommer.

  Fyll ut punktene som er relevante for ditt prosjekt. Skriv så utfyllende som mulig ut fra retningslinjene. Ved behov spør vi om utfyllende opplysninger eller dokumentasjon.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknaden blir registrert.

  Når søknaden er registrert får du opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av innsendt søknad på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se søknaden i meldingsboksen din på Min side.

 • 2Søknaden behandles

  Vi behandler alle søknader innen søknadsfristen. Tildelingen av midler til grønne tak blir behandlet i bydelsutvalget i november 2020.

 • 3Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet i bydelsutvalget i november 2020.

 • 4Utbetaling av midler

  Tilskuddet blir utbetalt i november/desember 2020, og midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Hvis du blir tildelt midler, må du sende inn rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt innen 1. september 2021. Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Legg gjerne ved bilder som er godkjent for publisering.

  For tilskudd over 50 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor. 

  For tilskudd under 50 000 kroner må regnskapet signeres av to ansvarlige personer.

  Klage

  Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klage sendes til postmottak@bsh.oslo.kommune.no.

  Kontaktinformasjon

  Marthe Bratsvedal

  Tove Christiansen